רשימות אחרונות (מכל הקטגוריות)

החיים לא יכולים להיות ריקים

“כי לא דבר ריק הוא – מכם” (האזינו לב, מז) ופרשו חכמים שאם אתם מוצאים את הדבר, את חייכם, את המקום שבו אתם נמצאים, ריקים, חסרים, סתמיים, אין זה אלא מכם.   החיסרון, החלישות, חוסר הערך, נובעים מההשקפה שלכם, מהאופן שבו אתם תופסים את המציאות.   שכן האמת הפנימית היא שלא יכול להיות שחייכם ריקים וסתמיים. ההפך הגמור הוא הנכון. …

להמשך קריאה
Powered by WishList Member - Membership Software