זוגיות ואהבהקצרים

להיזהר (מאוד) מלצער את בת הזוג

וכבר אמרתי לו כמה וכמה פעמים, והנני חוזר ואומר עוד פעם שעליו להשתדל השתדלות גדולה ביותר שלא לצער את אשתו.

הדרך לכך היא שעליו לוותר, ובפרט בכל מה שקשור לענייני העולם הזה.

ואם בכל עת הפליגו חכמים במעלת שלום בית, על אחת כמה וכמה בערב שבת. ואנו כולנו עתה, כלל ישראל, בערב שבת קודש, רגע לפני השבת, היא הגאולה.

מובן שהאתגר, ההעלם וההסתר ברמה הגבוהה ביותר, הוא ביחסים בבית. כי ידוע שגדול השלום. וכל התורה כולה דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. ובפרט הגלות הזאת סיבתה היא העדר השלום.

וכל כמה שמתקרב קץ הגלות הרי ההתאבקות עם הצד שכנגד היא קשה יותר, והוא מונע מלוותר ולעשות שלום בית בעולם בכלל ובין איש ואשתו בפרט.

אבל, וזו הבשורה החיובית והמרוממת, לפום גמלא שיחנא. לפי גב הגמל כך המשא שמעמיסים עליו. כגודל האתגר שמולו אנו ניצבים, כגודל הקושי לשמח ולהימנע מלצער, כך נותנים את הכוחות לעמוד בו.

(על-פי מכתב הרבי מליבאוויטש, תשי"א, 1951).

בדקו גם
Close
Back to top button
דילוג לתוכן