קצרים

כיצד להימנע מדינים

ראוי לכל אדם שלא לדקדק להעמיד על הדין. שכן גלגל הוא בעולם.

כלומר כל אדם זקוק לרחמי שמים. לכולם יש חולשות. כולם נופלים ומפשלים. וכדי שלא ידקדקו איתו, כדי שלא יצביעו על חולשותיו, כדאי שיימנע הוא מלדקדק עם אחרים. שייתן יותר ממה שהוא סובר שמגיע. שלא ישפוט. שלא יתענג על תפקיד המקטרג.

במידה שאדם מודד, מודדים אותו. לכן מומלץ להימנע מלמדוד.

כך "ידחוק חייו" ויכנס הוא עצמו לפני שורת הדין.

וזאת תהיה לו רפואת גופו ורפואת נפשו.

(הכנה טובה לראש השנה בתניא היומי)

עוד בקטגוריה זו:

Back to top button
דילוג לתוכן