קצרים

אוכלים יחד, חיים יחד, אבל הלבבות נפרדים. מה עושים?

אוכלים יחד, חיים יחד, אבל הלבבות נפרדים. כאילו חיים גב אל גב.
"כמו שני בני אדם שעומדים זה אצל זה בקרוב מקום, רק שזה מחזיר פניו לכאן וזה מחזיר פניו לכאן, לפני שאין ביניהם קירוב הלבבות."

מה צריך? שתהיה החזרת פנים. שתתגלה מחילה ואהבה. שיהיה רגש חי.

אלא שלשם כך, לצורך החזרת הפנים, נדרשת התבוננות חדשה. כי כמו שיש עורף ופנים בגוף כך יש עורף ופנים בנשמה. כדי שהנשמה לא תהיה כאדם המחזיר פניו, היא צריכה בכלל לראות את זה שמולה. לשים לב ליופי, לאור, להתחדשות ולייחודיות שלו. ההכרה בהתחדשות של חברו תגרום לו לשים אליו לבו ונשמתו.

ובלי זה, בלי ההתבוננות שתוביל להחזרת הפנים, הם יישארו חיים יחד. זה לצד זה, אבל לבם יהיה נפרד.

(אדמו"ר הזקן, משל ל"שובו אלי ואשובה אליכם", לקוטי תורה, יום הכיפורים)

עוד בקטגוריה זו:

Back to top button
דילוג לתוכן