קצרים

שתי דרכים לרומם קצת את הנפש

איך?
שתי דרכים לרומם קצת את הנפש.

"יש שהאיש נפשו פזורה, ומחשבותיו נפרדות וקטנות בלא קשר אחד, קשר עליון, רוצה הוא לעורר ולהגביה את נפשו ולאחד את מחשבותיו אל אחד וקשה לו, ובא אל ההקפות בשמיני עצרת ורוקד הרבה בכל כוחו ורפא לו. אילו לא היה רוקד היה נשאר בחולשת נפשו גם אף אחר ההקפות כמקודם."*

זוהי הדרך האחת. ש"מהלך למעלה משכלו"**, יוצא מגבולותיו. מתעקש לרקוד. דרך זו היא עניינו של שמיני עצרת.

הדרך האחרת, היא על-ידי התבוננות שמעוררת רגשות. "שובע שמחות" יש בסוכות, שהן גם שבעה סוגי התבוננות שבכוחם לעזור לאדם להתרומם ולשמוח.***
***
(*חובת התלמידים, קנט; ** אדמו"ר הזקן, הקצרים, צט; הרבי מליובאוויטש, התוועדויות תשמ"ז, 39. שיעור בנושא ברביעי בבוקר, בסמינר התקשרות, בית מאיר-רמות שפירא.)

עוד בקטגוריה זו:

Back to top button
דילוג לתוכן