קצרים

הביקורת מכווצת, מרחיקה, אוטמת. אז מה כן?

בשום פנים ואופן אל תאמרו לו: "אתה כזה וכזה ולעולם לא תשתנה".
הביקורת מקטינה, מרחיקה, אוטמת, ללא קשר לתוכנה.

"רק אמור לו", כותב האדמו"ר מפיאסצנה, "כמה אתה חכם, ולכן מדוע תעשה כך. ובזאת שאתה מחמיא לו ישמע לך".*
אמור לו שהתנהגותו אינה מתאימה לילד מוצלח שכמוהו וודאי שמאמינים בו שהוא יכול אחרת.

כך מפרש השל"ה את הפסוק "אל תוכח לץ פן ישנאך, הוכח לחכם ויאהבך" (משלי יט, יז).
תוכחה המלווה בהשמעת חסרונות תגרום לריחוק. כלומר "אל תוכיח לץ", משמעו אל תאמר לו שהוא לץ אלא אמור לו כמה הוא חכם, "תעשנו חכם", ואז הוא יאהב את הדובר ויהיה מוכן לשמוע לדבריו.

(* חובת התלמידים כה; השל"ה, מסעי)

בדקו גם
Close
Back to top button
דילוג לתוכן