אל תפספסו

עקרונות העבודה והטיפול הזוגי (למנויים)

מצערים את בן או בת הזוג? מכניסים לחצים ומתחים חיצוניים לתוך הזוגיות?

Background vector created by Freepik

מה עושים כשמריבות משתלטות על השיח הזוגי? מה המקום של עבודה אישית לעומת עבודה משותפת?

האם המושג “שלום בית” אינו אלה כיסוי לשינוי הרגשי וההתנהגותי שכל אחד מבני הזוג צריך לבצע בעצמו, ואז ממילא איכות הזוגיות משתנה.

שיחה בנושא העבודה הרגשית של כל אחד מבני הזוג, על-פי מענה של הרבי מלויבאוויטש לבחור שנראה שסבל מטרדות הפרנסה והרבה לצער את זוגתו.

לינק לשיחה (למנויים)

לרכישת מנוי

***

ב”ה

כ”ח מנחם אב, תשי”א (1951)

ברוקלין,

שלום וברכה,

במענה על הודעתו מיום ההולדת שלו, הנני בזה לברכו שיתגבר מזלו וימצא פרנסתו בנקל ויוכל לפרנס את אשתו ואת כל ילדיו במנוחת הנפש ובמנוחת הגוף,

וכן יחזק השם יתברך את הנפש האלוקית שלו הנמצאת במיצר שיוכל לפעול למטה מעשרה טפחים לסדר את שלום בית שלו, אשר נפלאתי בתמיהה אחר תמיהה איך אינו רואה הוא, הנראה במוחש לכל, שזהו עצת היצר הרע ההולך ומתגבר בעניין זה.

וכבר אמרתי לו כמה וכמה פעמים, והנני חוזר ואומר עוד פעם שעליו להשתדל בהשתדלות גדולה ביותר בענין שלום בית בינו ובין זוגתו… אשר אדמו”ר הריי”צ, מורי וחמי, הסכים לשידוך.

הדרך לכך היא שעליו לוותר, ובפרט בכל מה שקשור לענייני העולם הזה.

ואם בכל עת הפליגו חכמים במעלת שלום בית, על אחת כמה וכמה בערב שבת. ואנו כולנו עתה, כלל ישראל, בערב שבת קודש לאחר חצות, רגע לפני השבת, שקרב קץ גלותנו וביאת משיח צדקנו.

מובן שההעלם וההסתר ביותר הוא בנוגע לשלום בית, כי ידוע שגדול השלום. וכל התורה כולה דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. ובפרט הגלות הזאת האחרונה שכמאמר רבותינו ז”ל ביומא ט ע”ב בא בסיבת העדר שלום.

וכל כמה שמתקרב קץ הגלות הרי ההתאבקות עם הצד שכנגד היא קשה יותר, והוא מונע מלוותר ולעשות שלום בית בעולם בכלל ובין איש ואשתו שלמטה שלהם בדוגמת איש ואשה דלמעלה בפרט.

אבל לפום גמלא שיחנא. לפי גב הגמל כך המשא שמעמיסים עליו. ובוודאי נותנים הכוחות על זה לעמוד בניסיון ועיין גם קונטרס החלצו.

בברכה ליראת שמים ולשלום בית”

(המכתב ערוך)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *