אל תפספסו

עצבויות קטנות (שיעור 1 בסדרה)

עצבויות קטנות, כאלה מוזנחות, שגורמות לאובדן אנרגיה, שמכבידות, שמורידות למטה.

ממה הן נגרמות, מה מזין אותן, כיצד ניתן להגדיר אותן על-פי ספרות הקבלה והחסידות והכי חשוב, איך נפטרים מהן.

מטרת סדרת השיעורים בנושא העצבות היא להבין לעומק את התופעה הרגשית הזאת, במטרה אחת – להתגבר עליה.

בשיעור השני נדון בעצבות הנובעת מהרהורי חרטה ורגשות אשם.

בשיעור השלישי נדון בעצבות הנובעת מסיבה אמיתית.

בשיעור הרביעי נדון בעצבות הנובעת מרצונות לא מוגשמים.

בשיעור החמישי בסדרה נדון בעצבות המתפשטת ללא סיבה ניכרת לעין.

לינק לשיעור (למנויים)

***

מקורות:

על-פי ר’ חיים ויטאל, בספרו שערי קדושה, העצבות, המרה השחורה היא טבעית ותולדה “רעה” של המפגש בין הנפש לגוף.

Card image created by Creativeart – Freepik.com

נודע אל בעלי מדע, כי גוף האדם איננו האדם עצמו מצד הגוף כי זה נקרא בשר האדם, כמו שכתוב (איוב י’ י”א) עור ובשר תלבישני ובעצמות וגידים תשוככני… נמצא האדם הוא הפנימיות, אבל הגוף הוא ענין לבוש… ואחר הפטירה יופשט מעליו הלבוש הזה ויתלבש בלבוש זך ונקי רוחני…

וכמו שלבוש גוף האדם יעשהו האומן בתבנית איברי הגוף כן עשה הוא יתברך את הגוף שהוא לבוש הנפש בתבנית דיוקן הנפש ברמ”ח 248 אברים ולהם שס”ה גידים המקשרים את האברים, ולהמשיך על ידם הדם והחיות מאבר אל אבר כדמיון צנורות… ואז פועלים איברי הנפש פעולתן על ידי הכלים שהם איברי הגוף כגרזן ביד החוצב בו, והראיה לזה כי לא יפעלו איברי הגוף פעולתם אלא בעוד הנפש בהם עין רואה ואוזן שומעת וכו’, ובהסתלק הנפש חשכו הרואות בארובות ונתבטלו כל החושים מרמ”ח אברים:

…ואחר הפטירה אין שום חיות נשפע, וגידי הגוף גם כן מתפרקין ומתרקבין כמו רמ”ח האיברים והיו כלא היו, נמצא כי האדם בעצמו איננו כי אם הנפש השכלית אשר מתלבשת בגוף הנקרא לבוש שלה בעולם הזה:

ודע כי אחר שחטא אדם הראשון ואכל מעץ הדעת טוב ורע, חוברו נפשו וגופו גם הם כל אחד מטוב ורע, וזו היא ענין זוהמת הנחש שהטיל בחוה ובאדם, ועל ידי הרע והזוהמא שהטיל בהם גרמו להם חלאים ונגעים ומיתה לנפשם ולגופם, וזהו שכתוב (בראשית ב’ י”ז) כי ביום אכלך ממנו מות תמות, מיתת הנפש ומיתת הגוף:

ונבאר מה ענין הטוב והרע שנתערב בהם, ועיין מה שנכתוב לקמן בחלק ג’ שער שני ושלישי ותבין מה שאנו כותבין בשער הזה. הנה כאשר חטא בעץ הדעת טוב ורע, גרם תערובת הזה בכל העולמות ואין לך דבר שאינו כלול מטוב ורע:

ונמצא כי גוף האדם הנוצר מארבעה היסודות התחתונים, והנה הם כלולים טוב ורע, וגוף האדם נוצר מן הטוב שבארבעה יסודות – אש, רוח, מים, עפר, אמנם מן הרע שבהם נוצרו בגוף ארבע מרות שהם – הלבנה, והשחורה, והאדומה, והירוקה. וכאשר תתגבר איזה מהם מבחינת הרע שבהן, על בחינת הטוב שבהן, באים חלאים ונגעים על האדם, ואם תתגבר ביותר תמית לגוף האדם”.

בעל התניא חוזר על העיקרון שהעצבות היא מיסוד העפר, ומורידה את האדם מטה.

טבעיות העצבות חשובה כדי להבין שיציאה מהעצבות דורשת התגברות על הטבעיות של הגוף.

השיעור הבא מסביר מדוע התעקשו חכמי היהדות להרחיק את העצבות מהחיים השוטפים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Powered by WishList Member - Membership Software