קצרים

וכך הוא הנוהג בעולם, לפעמים זה נופל וקם ולפעמים זה. וכך הוא גם הנוהג בנפש.

האדם הוא עולם קטן, וכל מה שנברא בעולם נברא גם באדם.
זה אומר שאל יפול לב האדם עליו, כשהוא מזהה את המלחמה הכבדה שיש לו בתוך תוכו פנימה, עד שנדמה לו שיצרו הוא המתגבר עליו בכל יום.

שכן מעין המלחמות, החיכוכים וחוסר התקשורת שקיימים בעולם ובין בני אדם, יש גם אצל כל אחד בנפשו פנימה. וכך הוא הנוהג בעולם, לפעמים זה נופל וקם ולפעמים זה. וכך הוא גם הנוהג בנפש.

ושיידע, שכשיתעלה וינצח בנפשו פנימה, יתחיל גם העולם ויתחילו גם בני האדם להשלים ולהתעלות.

Back to top button
דילוג לתוכן