מומלץ

ראיון נרחב על אומנות ההגבהה בשבועון כפר חב”ד