קצרים

צניעות מדומה

"כל הבורח מהכבוד הכבוד רודף אחריו". ולכאורה, מדוע מגיע לו עונש שכזה, שהכבוד ירדוף אחריו?

אומרים על כך שהוא אמנם בורח מן הכבוד ומתחמק מכך שיכבדוהו, אך הוא כל הזמן מסתכל לאחור, לראות האם הכבוד רודף אחריו.
כך שהבריחה עצמה היא חיפוש כבוד.

(התוועדויות חכ"ב, עמ' 131. בדרכי החסידים, עמ' 143)

אולי יעניין אתכם גם:

Back to top button