קצרים

לחיות יותר

ישנן שלוש כתות של מלאכים. הכת הראשונה אומרת קדוש. השנייה אומרת קדוש קדוש. והשלישית אומרת, כפי שאנו אומרים בתפילה, שלוש פעמים – קדוש, קדוש קדוש.

ועל מה אומרת כל אחת מהכתות מספר פעמים נבדל של קדוש?
אפשר להבין את האמירה של כל כת מלאכים, על ידי הקבלה לאופן שבו הנפש מחיה את הגוף. שכן מה הקב"ה ממלא כל העולם, אף הנפש ממלאת את הגוף.

ללא הנפש המחייה אותו, הגוף חסר כל חיות. הנפש נבדלת מהגוף ומתקשה להתאחד עמו, ולכן היא מחייה אותו בהדרגה. בתחילה עיקר החיות שמשפיעה הנפש עוברת דרך השכל, והוא השכל, המוחין, מחיה את כל האיברים. לאחר מכן החיות מתגלה בעולם הרגשי ולבסוף החיות של הנפש מתגלה במעשים ובדיבורים שלנו.

באופן דומה הבורא נבדל מכל העולמות. על כן הוא קדוש ומרומם מהם. ובכל זאת הוא גם מחייה, מהווה ומקיים את העולמות בסדר והדרגה. בראשונה הוא מחייה את העולם בדרגת עולם הבריאה, לאחר מכן בדרגת עולם היצירה ולבסוף בעולם המעשה, המקבילים לגילוי הנפש בשכל, במידות ובמעשה. על כן הכת הראשונה של המלאכים אומרת קדוש – הנה הבורא מחייה את השכל, את עולם הבריאה. הכת השניה אומרת קדוש קדוש, הבורא מחייה גם את הממד הרגשי, את עולם היצירה. ולבסוף הכת השלישית מצביעה ואומרת שהבורא מחייה את כל העולמות עד עולם המעשה.

ומדוע ההתבוננות הזאת שמביא בעל התניא חשובה? כתות המלאכים מכריזים ומלמדים אותנו על מקור החיות של העולם ועל אופן גילוי החיות הזאת. ואילו אנו למדים לא רק זאת אלא גם כיצד לחיות יותר. כלומר כיצד להמשיך ולגלות יותר חיות בכל הרבדים בחיינו.

(אדמו"ר הזקן, לקוטי תורה, אמור. וראו בישעיהו ו, ג, חולין צא, ב)

עוד בקטגוריה זו:

Back to top button
דילוג לתוכן