קצרים

מהו יסוד "הדיבור" בין חברים ואוהבים

יסוד השיח בין חברים ובין אוהבים, צריך להיות שהאחד לא אומר לשני ולא מטיף לו כיצד לנהוג, מה נכון וכיצד לעשות חשבון נפש.
אם יש לו מה לומר, הוא אומר לעצמו. וממילא, אם קיימת אהבה, ייתכן שישמע גם זולתו ויקח מהדברים את מה ששייך לו.
והטובה מיסוד חשוב זה, שנכון בזוגיות ונכון בין רעים, היא כמובן כפולה ומכופלת. ובא זכות על ידי זכאי.
(הרבי הריי"צ, רוסטוב, תרפ"א, 1921)

Back to top button
דילוג לתוכן