קצרים

כל מה שנברא בעולם הזה, כל סדר השתלשלות, נוצר כחותם המתהפך

כל מה שנברא בעולם הזה, כל סדר השתלשלות, נוצר כחותם המתהפך.
מה זה אומר לנו?
תארו לכם חותם שעווה. מטפטפים את השעווה ומטביעים את החותם. התוצאה היא שבמקומות שבהן היו שקעים בחותם נוצרו בליטות בשעווה, בחותמת, ובמקומות שבהן היו בליטות בחותם, נוצרו שקעים בחותמת השעווה.
בנמשל התוצאה היא שעולמות עליונים יוצרים את העולם הזה התחתון כך שמה שלמעלה הוא עליון, למטה הרי הוא תחתון. ומה שבעליונים הוא תחתון, הרי למטה הוא עליון.

להכרה הזו של מבנה הבריאה יש משמעויות רבות ומורכבות.
המיידית שבהן, על-פי בעל התניא, היא שתכלית השתלשלות כל העולמות היא בשביל העולם הזה, התחתון, בשבילנו, בשביל הרגע הזה שאתם חיים בו. כך שדווקא בעולם הזה, בדברים שהם לכאורה שוליים ונמוכים, ניתן למצוא ערך רב. ומה שנראה לנו לפעמים כדבר גבוה, נשגב ורצוי, יכול להיות דבר נמוך.
הרב קוק מנסח היבט אחד של התובנה הזאת בצורה חדה ש"לפעמים נמצאות נשמות כאלה, שהן קולטות את צל הגוונים שעל פי הדיבורים בצורה הפוכה לגמרי ממהותם, ואז כפירתם היא אמונה ממש, כחותם המתהפך."
כך שמי שנדמה כרחוק, יכול להיות שהוא בעצם קרוב מאוד.

(וראו: תורת מנחם, כד, יו"ד כסלו, תשי"ט, עמ' 223, תניא פרק לו,שמונה קבצים א, תשס"ו)

עוד בקטגוריה זו:

Back to top button
דילוג לתוכן