קצרים

האם אדם יחידי יכול לשנות את העולם?

מה ראש השנה אמור לומר לי?
ראש השנה הוא יום ההולדת לאדם הראשון. בריאת האדם שונה מבריאת שאר הנבראים בכך שהוא נברא יחידי.
המסר החד העובר מכך הוא שלאדם אחד ויחיד האפשרות להביא את הבריאה כולה לתכליתה ושלמותה. העולם, בסגנון אחר, שקול, והאדם שקול, והכל תלוי בכל אחד מאיתנו.
על העוצמה שניתנה לכל אדם לשנות את העולם אפשר להסיק מהדוגמה ההפוכה. היו תקופות עגומות בהיסטוריה של המין האנושי, שאדם אחד הביא למותם של מיליונים והחריב יבשות שלמות. אם כה גדולה היא היכולת של אדם אחד להזיק, שערו עד כמה גדולה היא היכולת של אדם אחד לעשות טוב.
את העולם הוא יכול לשנות לא רק בתוכניות גדולות, אלא גם בחלקת הא-לוהים הקטנה שלו. ביחס שלו לסביבה, לבני הזוג ולילדים ואפילו באיך שהוא רואה את עצמו. כך בלשון חכמים: "לפיכך נברא אדם יחידי, ללמדך שכל המאבד נפש אחת מישראל, מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא" (סנהדרין ד, ה)
ראש השנה אמור לעורר אותנו לדחות כל נימה של ייאוש ותירוצים בסגנון: "בלתי אפשרי לשנות את העולם", "העולם כה גדול מה מעשיו של אדם אחד משנים" או "לא הכשירו אותי לכך". ולהוציא אותנו לדרך, לשנות את העולם, לגלות את פנימיותו וכוח הבורא שבו וממילא את הערך והכוחות שבכל אדם ואדם.
(הרבי מליובאוויטש, מכתב כללי, ה'תשכ"ד)

Back to top button
דילוג לתוכן