קצרים

"מחשבת אור"

"מחשבת אור"
מצב הרוח לא משהו? הרי יכול הוא להסיק בעצמו שדווקא המחשבות אודות עצמו, עתידו ומקומו בחברה, הן המובילות אותו לביטול זמן, לחוסר מיקוד ובעיקר למצב הרוח המדוכדך.
שהרי כל עניינן של המחשבות הללו הוא לא לקדם את האדם לאיזו פסגה אלא "להילחם נגד אושרו הרוחני והגשמי" בסברות שונות ומשונות שאין להן כל יסוד בשכל בריא.
והאמת היא שכל מציאותן של אותן מחשבות היא ניסיון. "כי מנסה הוי' אתכם". וכשמתאמץ האדם ועומד בניסיון, כלומר כשמנתק את זרימת החמצן למחשבות המיותרות האלה, שכולן סובבות סביב עצמו, רואה הוא גם איך בטלה כל מציאותן המדומה. "לפי שבאמת אין שום ממשות כלל בסטרא אחרא" (תניא, כט).
ועל כן יסיח דעתו מכל המחשבות הללו. ואפילו לא ייכנס עמן לשקלא וטריא. שכן כל דיון איתן משרת אותן. וכיצד יסיח אותן? על ידי "מחשבת אור". מחשבה חיובית, טובה, לא ביקורתית, לא שיפוטית, שאפילו מעט אור דוחה הרבה חושך.

(וראו מכתב הרבי מליובביץ' לבחור צעיר, י' מר חשון תשט"ז)

בדקו גם
Close
Back to top button
דילוג לתוכן