אל תפספסו

אל תגדירו את עצמכם על פי מה שאתם. אלא על פי מה שאתם יכולים להיות

כשאני מגדיר את עצמי על פי מה שאני או על פי קטלוג חיצוני אני מתרץ לעצמי למה אני לא יכול להצליח, לפרוח, להתקדם. אני גם נותן לסביבה “נשק” לשפוט אותי באופן מסוים.
כשאני מגדיר את עצמי על פי מה שאני יכול להיות אני מבטיח לעצמי מקור הנעה משמעותי שיוביל אותי לשינוי.

Powered by WishList Member - Membership Software