לימוד בתניא

למה כל כך קשה לנצח? | תניא, הקדמת המלקט (1)

מדוע כל כך קשה לנצח את הקרבות הפנימיים?

השאלה הראשונה עליה עונה בעל התניא היא בשביל מה בכלל צריך ללמוד תניא, או מזווית אחרת, בשביל מה הוא טרח וכתב את הספר.

התשובה שלו נוגעת למבנה הנפש. מכמה סיבות אנחנו מתקשים להתעלות, להתקדש, לנצח את הקרבות הפנימיים. לכן הוא מציע דרך חדשה, שונה בעבודה הפנימית. דרך שמתאימה לכל אדם, בכל מקום וזמן.

מוזמנים להצטרף ללימוד.

תניא, הקדמת המלקט.

מקור:

אליכם אישים אקרא, שמעו אלי רודפי צדק מבקשי ה' וישמע אליכם אלקים, למגדול ועד קטן, כל אנשי שלומנו דמדינתינו וסמוכות שלה, איש על מקומו יבוא לשלום וחיים עד העולם, נצח סלה ועד, אמן כן יהי רצון.

הנה מודעת זאת, כי מרגלא בפמי דאינשי בכל אנשי שלומנו לאמר, כי אינה דומה שמיעת דברי מוסר לראיה וקריאה בספרים, שהקורא קורא לפי דרכו ודעתו ולפי השגת ותפיסת שכלו באשר הוא שם, ואם שכלו ודעתו מבולבלים ובחשכה יתהלכו בעבודת ה', בקושי יכול לראות את האור כי טוב הגנוז בספרים, אף כי מתוק האור לעינים ומרפא לנפש. ובר מן דין, הנה ספרי היראה הבנויים על פי שכל אנושי, בוודאי אינן שווין לכל נפש, כי אין כל השכלים והדעות שוות, ואין שכל אדם זה מתפעל ומתעורר ממה שמתפעל ומתעורר שכל חברו. וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה גבי ברכת חכם הרזים על ששים רבוא מישראל, שאין דעותיהם דומות זו לזו וכו'. וכמו שכתב הרמב"ן במלחמות שם בפרוש הספרי גבי יהושע, שנאמר בו "איש אשר רוח בו", שיכול להלךְ נגד רוחו של כל אחד ואחד וכו'. 

עוד בקטגוריה זו:

Back to top button
דילוג לתוכן