עולם החסידותרשימות קריאה

מה לומדי ימימה יכולים להפיק מלימוד חסידות והתבוננות בשיטת התניא

ראשית אתוודה. אני לא בקיא בשיטת ימימה. הסיבה העיקרית לכך היא שבאופן אישי אני מעדיף לרכוש בקיאות ולהכיר לעומק רעיונות ושיטות דרך עיון במקורות ראשוניים. כידוע, ימימה עצמה לא העלתה על הכתב את שיטתה. נוסף על כך גם לא שמעתי על ספר שמציג את תורתה בצורה סדורה ומצוי בקונצנזוס. ספר כזה שתלמידיה ממליצים ללמוד בו ויכול להוות מקור לבקיאות.

נוסף על כך, ספר כתוב, מפורט ככל שיהיה, לא היה עונה על האתגר. ימימה בנתה שיטה לתרגול ולא גיבשה גוף של ידע רעיוני. זוהי שיטה חיה שדורשת עבודה פנימית ובקבוצה. ספר היה מציג סדרת תובנות שלא היו מאירות את השיטה במלוא היקפה. הקורא בו לא היה מפיק את אותו ערך כמו הלומד ימימה במרכז לימודי כזה או אחר. במצב הקיים, השיטה עוברת ממורה לתלמיד. היתרון בשיטה זו הוא שכך השיטה נשארת חיה וממשיכה להתפתח. האתגר הוא שהלומד אף פעם לא יכול להיות סמוך ובטוח לגמרי באותנטיות של הדברים. שהרי אין מורה שלא מוסיף מידיעותיו ומעצמו לתוך מרחב הלימוד המשותף.

יחד עם האמור יש לי חברים רבים שלומדים ומלמדים ימימה, וביניהם כאלה שלמדו אצל ימימה אביטל ושמעו את הדברים מפיה. מהתרשמות כללית אפשר בהחלט לומר שהתוצאות של הלימוד מדברות בפני עצמן. הלימוד מחזק את הביטחון, מעצים את הלומד, מעורר קשב פנימי ומסייע בהתמודדויות רגשיות. הלימוד גם פותח עבור קהלים שונים פתח להכרות עם תכנים יהודיים ומסייע להתגבר על תחושות של ריחוק וניכור כלפי ארון הספרים היהודי.

בשל מבנה הלימוד והתרגול בשיטת ימימה אחת התופעות הרווחות והטבעיות אצל תלמידים מתקדמים היא חיפוש אחר אותו גוף ידע, אחר מקורות מעמיקים, הרחבות, וטקסטים ראשוניים שניתן להסתמך עליהם.

בנקודה זו, ללימוד בספרות החסידות והקבלה ובעיקר להתבוננות על-פי תורת בעל התניא וממשיכי דרכו יכולה להיות תרומה גדולה ללומדים. ברור כי ימימה ייסדה את שיטתה על יסוד תורת הנפש העולה מתורת החסידות. העמקה בתורת החסידות ובעבודה פנימית על פיה מהווה מעין חזרה למקורות שהעניקו השראה לימימה וגילוי רבדים ועומקים נוספים בהם.

לימוד היבטים בחינוך בשיטת בעל התניא

ניכר שכמה מהמורים הבכירים לשיטת ימימה, ובהם הרב מיכי יוספי, שלומי זכריה, ד"ר יקיר קאופמן, הרב עמי ואביטל ברעם, בר'לה קרומבי ואחרים, לא מוותרים על ההרחבות והעמקות הללו, ומשלבים באופן כמעט טבעי כלים ורעיונות מתורת החסידות בלימוד ימימה.

האנטומיה של הנפש

התועלת הראשונה, ואולי הגדולה ביותר, שלומדי/מתרגלי ימימה יכולים להעשיר את עצמם על ידי הוספת התבוננות, לימוד ועבודה פנימית על-פי שיטת התניא היא ההכרות המעמיקה שזאת האחרונה מעניקה עם האנטומיה של הנפש. גדולי תורת הסוד משרטטים בהרחבה, באריכות ובדייקנות את מבנה הנפש, הכוחות הפועלים בה, לבושיה ואת מערכות היחסים ביניהם.

את ההכרות המעמיקה הזו, הנשענת על אדני ספרות הקבלה, לא ניתן להפיק בצורה שיטתית ממקורות שאינם ראשוניים. הסיבה לכך היא שהכרת מבנה הנפש אינה עולה מתוך מתודות מחקריות או אינטואיציות אישיות. רחוק מכך. היא צומחת מתוך בקיאות בספרות החסידות והקבלה, ובעיקר מסדרות מאמרים מונומנטליות כמו המשך תער"ב, של הרבי הרש"ב.

ניתן להבין את הערך של הכרת האנטומיה של הנפש על ידי ההקבלה ללימודי הרפואה. נדבך מרכזי בלימודי רפואה הוא האנטומיה של הגוף. אפשר לרפא אדם גם בלי להכיר את מבנה האברים. החולה מתלונן על מכאוביו. המרפא בודק איזו תרופה מתאימה לתלונות שמתאר החולה, ועתה הוא מתאים לו את התרופה למכאוביו.  

אולם ברור שריפוי שכזה הוא שטחי. הוא לעולם יהיה חסר ראיה הוליסטית, שלמה של גוף האדם והתנועה שלו, ולכן גם יהיה מוגבל במידת היצירתיות וכלי הריפוי שהוא יפתח. הכרות עם האנטומיה של הגוף, עם מבנה האברים והקשרים ביניהם, מעניקה יכולת מחקרית מעמיקה והכרה טובה יותר של השפעה התזונה, הספורט והמצב הנפשי על הגוף.

באופן דומה הכרת מבנה הנפש לעומק מייצרת עבודה פנימית בעלת עומק אחר לגמרי. זוהי עבודה פנימית שמסייעת להכיר את החסמים בין כוחות הנפש ובתוך הכוחות ומשתמשת בטכניקות מגוונות כדי להסיר את אותם חסמים ולאפשר לנפש להתגלות בצורה מהודקת ובריאה.

כך מנסח זאת הרמב"ם בהקדמתו למסכת אבות:
"ואתה יודע שתקון המדות היא רפואת הנפש וכוחותיה. וכמו שהרופא אשר ירפא הגופות צריך שידע תחלה הגוף אשר ירפאהו כולו. וחלקיו מה הם. רוצה לומר גוף האדם. וצריך שידע איזה דברים יחלוהו וישמור מהם. ואיזה דברים יבריאוהו ויכוין אליהם. כן רופא הנפש הרוצה לתקן מדות האדם. צריך שידע הנפש וכחותיה בכללה וחלקיה ומה יחלה אותה ומה יבריאה."

תמונת הנפש הבריאה

עבודה פנימית מחייבת תמונה של התוצאה שאנו רוצים להשיג. להיכן אנחנו רוצים להגיע וכיצד נראה אדם מלא כוחות, שמגלה את הפוטנציאל שלו ומשנה את עולמו ואת הסובב אותו. הכרת מבנה הנפש לעומק מסייעת לשרטט את תמונת המצב הנפשי הרצוי. היא עוזרת להבין כיצד אמורה להיראות נפש בריאה, ומהן מערכות היחסים בין כוחות הנפש השונים כשהנפש מתפקדת כראוי. התמונה הזו מסייעת ללומדים להתקדם לעבר אותה תמונה של נפש בריאה.

רווח נוסף מלימוד במקורות ראשוניים הוא שבהדרגה התלמיד מגבש לו כלי לימוד עצמאיים. ימימה יצרה שפה, שלכאורה אינה קשורה לשפת ארון הספרים היהודי. אולם טעות היא לנתק את השפה שגיבשה ימימה מתורת החסידות והקבלה. דווקא מי שבוחר שלא לעשות זאת, לא לנתק את שפת ימימה ממקורותיה אלא להכיר את הטרמינולוגיה ומערך המושגים ששוטחת ספרות החסידות והקבלה, יצליח להתפתח יותר, להפרות את עצמו ולעמוד על רגליו שלו בעבודתו הפנימית.

יתרון נוסף הגלום בהכרת עולם המושגים של תורת הסוד הוא שהלומד נשען על כתפיהם הרחבות של ענקי הרוח ביהדות. מהם הוא ישאב תוקף, ביטחון, דיוק ועוצמה בעבודתו.

הישענות זו יכולה לחסוך הסתבכות עם מדריכים ויועצים לא ראויים ועצות סרק שעלולות לפגוע בעבודה הפנימית ולנבוע מקוצר ראות לגבי התמונה הרצויה של הנפש או מאינטרסים אישיים של היועץ.

***

ימימה יצרה מהפכה בעולם הרוח בישראל. בלי שיווק ממומן בפייסבוק. בלי לכתוב ספר ולקדם אותו באגרסיביות ובלי להתראיין לאמצעי תקשורת. היא הרכיבה שפה ובנתה שיטת תרגול לעבודה פנימית שהצליחה לחדור למחוזות רבים ולזכות בפופולריות. אולם המהפכה הזו לא נשלמה. קהילה מתוקנת, חברה מתוקנת, עולם מתוקן, הם כאלה שכל הפרטים בהם מקדישים זמן ללימוד, התבוננות, והזנת הרוח ולא רק הזנת החומר.

כדי להגשים את החזון הזה, עליו הצביע כבר הבעל שם טוב, יש עוד דרך ארוכה של תרגום אוצרות החסידות והפיכתם נגישים לקהל הלומדים הגדל והולך.


תזכורת – מוזמנים להצטרף לשיעור הקבוע (לייב, שישי בתשע) בקהילת התבוננות בפייסבוק. השיעור נשלח גם לנרשמי רשימת התפוצה בוואטספ או במייל (הרשמה בסרגל. רק למי שבוחר לקבל עדכונים באופן אוטומטי)

Back to top button
דילוג לתוכן