לימוד בתניא

הייחודיות שלנו כעם | תניא פרק א (7)

זוהי אחת השאלות הקשות למענה ולא בטוח שהתשובה פופולרית. בעל התניא מתמודד איתה כבר בפרק הראשון. מה הייחודיות שלנו כעם. לייב

וגם מדות טובות שבטבע כל ישראל בתולדותם כמו רחמנות וג"ח באות ממנה כי בישראל נפש זו דקליפה היא מקליפ' נוגה שיש בה ג"כ טוב והיא מסוד עץ הדעת טוב ורע:

משא"כ נפשות אומות עובדי גלולים הן משאר קליפות טמאות שאין בהן טוב כלל כמ"ש בע"ח שער מ"ט פ"ג וכל טיבו דעבדין האומות עובדי גלולים לגרמייהו עבדין וכדאיתא בגמרא ע"פ וחסד לאומים חטאת שכל צדקה וחסד שאומות עובדי גלולים עושין אינן אלא להתייהר כו':

עוד בקטגוריה זו:

Back to top button
דילוג לתוכן