כעס, ביקורתיות קורבנות וקנאה

קיטורים ואופניקיות. הם פוגעים ביחסים ובאיכות החיים. כיצד מפחיתים מהם

קיטורים ואופניקיות שחוזרים על עצמם, שלנו או של הסובבים אותנו, פוגעים ביחסים ובאיכות החיים. מניין הם נובעים וכיצד מתמודדים איתם?


הקיטורים נובעים בדרך כלל משתי סיבות.

האחת שאני סבור שהדברים לא מתבצעים כפי שאני רוצה.

השנייה היא שאני חושב ש"העולם" והדברים פועלים כנגדי, בין אם במכוון ובין אם בהעדר כוונה.

אולם הסיבה האמיתית לקיטורים היא תנועה בנפש. נקל לראות זאת בכך שגם כשהדברים כן מסתדרים, אנחנו עדיין מקטרים.

הדרך להפחתת הקיטורים וחוסר שביעות הרצון היא על ידי שינוי ההשקפה היסודית שלי ביחס לעולם.

העבודה הזו כרוכה בהתבוננות בעולם ובטוב שבו, שהיא כלי רוחני ראשון במעלה.

התרגיל החשוב שצריך לנסות ליישם הוא לבחון כיצד אני רואה את ה"עולם", את הזוגיות, הילדים, מקום העבודה. האם אני רואה שם את הטוב השלם או שאני חושב שהדברים לא טובים גם בפנימיותם באופן יסודי ביותר. המשימה היא לשנות את האופן הזה שבו אני רואה את העולם.

(על פי שיחת יו"ד שבט, ה'תשל"ב)

Back to top button
דילוג לתוכן