קצרים

מה רוצים מאיתנו?

מה רוצים מאיתנו?
לכל אדם יש לב, עונה בעל התניא. ובכל לב יש הרבה תנועות ורגשות. אבל בכל לב יש גם את נקודת הלב.
נקודת הלב היא "כלי הקיבול לרוח החיים העיקרי של מקור החיים". וממנה, מנקודת הלב, רוח החיים מתפשטת בכל הגוף.

מהיכן היא אותה נקודת הלב?
כנסת ישראל, מקור הנשמות, נקראת גם לבי. הלב של הבורא (לכן כתוב "לבבתני אחותי כלה" – שיר השירים ד, ט). כלומר נקודת הלב שבכל נשמה ונשמה, בכל אדם ואדם, היא הלב של הבורא, החלק המהותי, התמציתי שהוא נפח בתוכנו.
הנקודה הזו, הנמצאת בכל נשמה, היא מקור של חיות, אמונה והרחבת הדעת. היא מקור של ידיעה בלתי מותנית בעוצמה שלנו, בכוח ההשפעה שלנו ובשייכות שלנו זה לזה ואליו. לכן אותה נקודה היא כלי קיבול לרוח החיים המחייה את הגוף.

וזה סך הכל מה שרוצים מאיתנו, מלמד בעל התניא. שנגלה את נקודת הלב שבתוכנו. שבמקום לחץ ומצוקה נרחיב את הדעת, האמונה, הביטחון. שכלי הקיבול למקור החיים ייחשף.
את הגילוי הזה מבקשים שנגלה "אפילו באחת מעינייך". כלומר אפילו בבחינה מסוימת של הנפש שאנחנו לא רגילים אליה. לכן לפעמים רוצים שנגלה את נקודת הלב בדרך של צמיחה, שפע ואהבה ולפעמים בדרך של יראה, קושי, ריחוק והתמודדות.

(וראו תורה אור, תצוה, פד והלאה)

בדקו גם
Close
Back to top button
דילוג לתוכן