רשימות קריאה

התמודדות עם התמכרויות קטנות וגדולות

התמכרות התנהגותית, מסכים, אלכוהול, סוכרים, קופאין, הימורים, קניות, סרטים, סמים.

התמכרויות הן לא הבעיה, הן הסימפטום או ניסיון לפתרון. מה עומד מאחורי ההתמכרות? מתי אנחנו מועדים להתמכרות? כיצד ההתמכרות משפיעה עלינו? ומה מסלול ההתמודדות עם התמכרויות קטנות וגדולות?

השיעור מתקיים בזום ובאתר ביום שלישי 21:30. מוזמנים להצטרף לשיעור חינם בלינק הזה (לינק לזום + סדרת שיעורים למייל). לאחר השידור השיעור יהיה זמין למנויים בלבד.

תקציר ומקורות

מסכים, אלכוהול, סוכרים, קופאין, הימורים, קניות, סרטים, סמים, התמכרות התנהגותית.

התמכרויות הן לא הבעיה, הן סימפטום.

מה עומד מאחורי ההתמכרות? מתי אנחנו מועדים להתמכרות? כיצד ההתמכרות משפיעה עלינו? והכי חשוב, מה מסלול ההתמודדות עם התמכרויות קטנות וגדולות.

 1. מה ההגדרה של התמכרות מזווית תורת הנפש

האם יש מאפיין אחד משותף, פסיכולוגי לכל ההתמכרויות?

מבט לתוך מבנה הנפש. לכל אחד זווית חיים ייחודית אבל במבנה הנפש תמונת ההתמכרות היא דומה. חוסר השליטה. הצורך הדוחק, חוסר היכולת להגיד לא. מסירת התודעה.

ובשפת התניא: פרק יב, "והבינוני הוא שלעולם אין הרע גובר כל כך לכבוש את העיר קטנה להתלבש בגוף להחטיאו דהיינו ששלש' לבושי נפש הבהמית שהם מחשבה דבור ומעשה שמצד הקליפ' אין גוברים בו על נפש האלהית להתלבש בגוף במוח ובפה…אך מהות ועצמות נפש האלהית שהן עשר בחינותיה לא להן לבדן המלוכה והממשלה בעיר קטנה… בהסתלקות המוחין דגדלות א"ס ב"ה הרי הרע חוזר וניעור בחלל השמאלי ומתאוה תאוה לתאות עוה"ז ותענוגיו. רק מפני שלא לו לבדו משפט המלוכה והממשלה בעיר אינו יכול להוציא תאותו מכח אל הפועל להתלבש באברי הגוף במעשה דבור ומחשבה ממש להעמיק מחשבתו בתענוגי עוה"ז איך למלאת תאות לבו , כי המוח שליט על הלב [כמ"ש בר"מ פ' פינחס] בתולדתו וטבע יצירתו שכך נוצר האדם בתולדתו. שכל אדם יכול ברצונו שבמוחו להתאפק ולמשול ברוח תאותו שבלבו שלא למלאת משאלות לבו במעשה דבור ומחשבה ולהסיח דעתו לגמרי מתאות לבו אל ההפך לגמרי"

 • ממה נובעת ההתמכרות? פתרון למה היא?
 • ממלאת חיסרון , מטשטשת שיממון, שיגרה, קושי ,רוע, חוסר משמעות, בריחה, ריק, דימוי עצמי ירוד.
 • מהצד השני- מעניקה תענוג, תקווה, סיפוק, רווח.

במידה רבה התענוג הלא מתוקן שבהתמכרות הוא המילוי של החיסרון. הוא מקהה את החושים. מסלק את המודעות.

 • מי מועד להתמכרות

כולנו מועדים להתמכרות. אבל מי שחש צורך לחזור למצב הטרום תודעתי, בדרך כלל טיפוס יותר עדין ומוכשר שלא יכול לעמוד בכאב, יטביע יגונו בהתמכרות כלשהי.

משמעות החזרה למצב הטרום מודע, שהטוב והרע אינם מעורבבים. שאין מודעות. טרום החטא אין מודעות. המקום הזה יש בו הארה של תענוג.

 • מתי אתה מועד להתמכרות? אפשר לדבר על מצבים מועדים להתמכרות

כשאני פגיע. או כשהשגתי משהו גדול. כשאני בשיא ובירידה. כשהצלחתי או כשנכשלתי.

מדוע במצבים האלה אני הכי מועד? במצבים האלה אני יותר רגיש. הישות יותר בתוקף.

כשאני למטה אני חושש שמשהו רע עומד לקרות.

כשאני במצב לאחר הצלחה אני חש שאני יכול לשחרר. אני לא צריך להיות עוד בשליטה.

כולנו מכורים כולנו רוצים למצב הבראשיתי הלא מתוקן שבו אני לא צריך לשלוט בחיי, לא צריך מודעות. פשוט חי את החיים.

 • כיצד פועל התענוג

תענוג – משמעו יותר חיות, הוא מקביל לכוח החיים בלעדיו אין תחושה של חיים אמיתיים אבל הוא לא כוח הכרחי. התענוג הוא הכי קרוב לעצם הנפש כי הוא מגלה את העצמות.

הרצון שולט בכוחות. התענוג משפיע באופן אחר. לא על ידי ביטול אלא על ידי הרחבה, קרוב והעלאה.

 "עניין התענוג הוא ההתרחבות של הכלים לאור"

 • הבעייתיות בהתמכרות על פי יהדות –
 • החיפוש אחר תענוג לא מתוקן נובע מכך שאין לי תענוג במה שאני עושה. הוא לא חודר לכוחות הפנימיים. נשאר חיצוני. תענוג שלא מרחיב את הכלים הוא תענוג שלא פועל את פעולתו.
 • אין לי שליטה על מצבי הנפשי ועל חיי.

האתגר הוא להיות: חי נושא את עצמו.

כלומר, אדם חי הוא אדם אדם שנושא את עצמו. פועל מתוך בחירה.

התמכרות היא משיח שקר. היא לא מחזיקה לאורך זמן. אמנם ישנה העוצמה של המשיכה הראשונית, אולם התענוג פועל באופן קצר. לרגע הוא משכנע אותך שבזה תלויים חייך, ואכן יש לו גרעין של אמת. מדובר בהארה גבוהה מעולם התוהו.

המכור מקבל תחושה של שלמות. שלאחריה הכל יהיה טוב, שרק את זה הוא צריך. אבל זה לא אמיתי ואז צריך להגביר מידת ההתמכרות כדי להגביר את מידת התענוג.

 • למה נועדה ההתמכרות? בשביל הבחירה

"הוצרך להיות ענין החיות והחמימות בקדושה דוקא, והטעם שיש חיות וחמימות גם בעניני העולם, הוא, כדי שיהי' ענין הבחירה, שהרי, אם היה ענין החיות והחמימות רק בקדושה, לא הי' ענין הבחירה, ולכן הוצרך להיות חיות וחמימות גם בשאר ענינים.

ההפרש בין אדם לבהמה הוא אשר האדם הולך בקומה זקופה (ובמילא המוח הוא למעלה מהלב, ולכן שליט עליו), והלב הוא למעלה מהרגלים, משא"כ בבע"ח שאצלם הוא הכל בשוה.[1]

 • מתי נדע שנחלצנו מההתמכרות – כשהעשייה לא נובעת מצורך שאינו בשליטה/בחירה.

איך מחלצים מהתמכרויות:

תהליך בן 3 שלבים/מרכיבים

 1. לבטל את התענוג בהתמכרות
 2. לעורר את התענוג בדברים אחרים. בטוב, בנכון, במקודש.
 3. לשכנע אותך שאתה רוצה בזה וזה משתלם ואתה יכול. לא בהכרח להדגיש כמה רעה החלופה.
 1. לבטל את התענוג, להוציא את התענוג מההתמכרות

איך מחלישים תענוג? לדמיין את הסופי והמוגבל הזמני והמתכלה?

כמה האוכל ירקיב עוד מעט ויהיה רעל, גם הגוף מתבלה מזקין, לתפוס מצבים לא בריאים וזוויות לא בריאות, ריחות רעים… זו עבודה מחשבתית.

<וזהו> עיקר התפשטות הגשמיות [יהיה בלבו] שיהיו נמאסים <בלבו ו>בעיניו כל תאוות העוה"ז, ומכ"ש כל המדות רעות [התלויות בלב כנ"ל] ויהיה מופשט מכולם מחמת גודל תשוקתו לבורא ית"ש.

בושה שלילית – רגשות אשם – אני לא בסדר. יש גם בושה חיובית

והעצה לזה היא כמארז"ל להיות כל ימיו בתשובה, וענין התשובה הוא אותיות בושה, והיינו, שכאשר יתבונן ויעמיק שכלו בגדולת ה',.[2]

תניא פרק מא

"ברם צריך להיות לזכרון תמיד ראשית העבודה ועיקרה ושרשה. והוא כי אף שהיראה היא שרש לסור מרע והאהבה לועשה טוב. אעפ"כ לא די לעורר האהבה לבדה לועשה טוב ולפחות צריך לעורר תחלה היראה הטבעית המסותרת בלב כל ישראל שלא למרוד בממ"ה הקב"ה כנ"ל שתהא בהתגלות לבו או מוחו עכ"פ דהיינו להתבונן במחשבתו עכ"פ גדולת א"ס ב"ה ומלכותו אשר היא מלכות כל עולמים עליונים ותחתונים ואיהו ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין וכמ"ש הלא את השמים ואת הארץ אני מלא ומניח העליונים ותחתונים ומייחד מלכותו על עמו ישראל בכלל ועליו בפרט כי חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם והוא גם הוא מקבל עליו מלכותו להיות מלך עליו ולעבדו ולעשות רצונו בכל מיני עבודת עבד. והנה ה' נצב עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי "

 • למצוא תענוג במה שאני עושה, במודעות עצמה.
 • לשכנע את עצמך שאתה רוצה בזה וזה משתלם ואתה יכול.
 • לחזק קשרים ומחויבות חברתית. הקשרים חשובים לי להיות נוכח עבורם. יחסים בריאים עוזרים להתמודד עם התמכרות.
 • להצליח לעמוד על לא ודחייה טוטלית.
 • לא תמיד להתעמת ישירות עם ההתמכרות, לבנות את האישיות. שתרצה לקחת שליטה. להיות מחובר.
 • לשלח מעלי את הרוח שטות.
 • לסמן ולהתרחק ממקומות שמעודדים ההתמכרות.
 • להימנע מביקורת והלקאה עצמית. התמכרות היא טבעית.
 • מניעה – לייצר חיסון. להבין מה עושה המודעות.
 • לעזור לאחרים.
 • ניצחונות קטנים. לנצח במקומות שאני יכול לנצח. להאמין בעצמי.
 • לקחת חזרה שליטה על החיים צריך לראות שזה מהנה.

תרגול: לאתר התמכרות קטנה ולנסות לדחות אותה באמצעות 3 השלבים שלעיל.


[1] תורת מנחם, א – שנת ה'שי"ת > שיחת ש"פ שלח, מבה"ח תמוז… > 110

[2] תורת מנחם > מה- שנת תשכ"ו – חלק ראשון > ש"פ וארא, ראש חודש שבט,… > 343

2 Comments

בדקו גם
Close
Back to top button
דילוג לתוכן