קצרים

להיזהר מלהפחיד ולעורר חרדות

קשה למצוא תיאור מעוות יותר לבורא עולם מאשר לתארו כמי שיושב ומחשב חשבון עוונות, וממתין עד שתתמלא הסאה, ואינו זז משם עד שגובה עבור כל העוונות, וחוזר ומתחיל חשבון חדש של עוונות וממתין עד שתתמלא הסאה.

הפוך בדיוק! עיקר התעסקותו של הקב"ה היא להרבות שמחות בישראל.

וגם כשכבר חס ושלום האדם עובר ייסורים, אין מדובר בעונש בתור נקמה, אלא לטובת האדם, כלשון בעל התניא, כמשל מלך גדול ונורא הרוחץ בכבודו ובעצמו את בנו יחידו מרוב אהבתו.

המסקנה הברורה מכך היא שאין שום מקום לחרדות בקשר האישי שלי עם הקב"ה. וכשם שאין לקטרג על עצמנו אין גם לקטרג על אף אדם החושב הפוך מאיתנו, ובוודאי שאין מקום לדיבור בסגנון הפחדות ואיומים. דיבור שכזה הוא הפוך לכבודו ומהותו של הקב"ה ולכבודן של ישראל.

(הרבי מליובאוויטש מזועזע מדיבור שלילי והפחדות בזמן מלחמת המפרץ, ש"פ ויחי התשנ"א.)

בדקו גם
Close
Back to top button
דילוג לתוכן