החודש העברירשימות קריאה

"יש לך כיעור גדול מזה?!"

עד כמה שהמאבק הפנימי של ישראל בנטיית ההתייוונות הוא רלוונטי בימינו, מיטיב אליהו כי טוב, מחבר ספר התודעה, לתאר היכן מצוי היופי והיכן הכיעור, ומה הערך העדכני, הרוחני ואפילו האסתטי, בעמידה על עיקרי הקדושה:

"נכונים הם שליטי יוון להסכים לרוב גופי תורה, הללו שבדמיונם ניתנים לעירוי אל תוך הכלים היווניים. שלוש מצוות בלבד הם רוצים לבטל מישראל, שאם יבטלו אלה, לא יישארו כל המצוות האחרות אלא פולחן יווני נעור וריק שסופו להשתכח מן הלב: שבת, חודש, מילה.

השבת מזכירה לשומריה ולכל רואיהם כי יש מנהיג לבירה ובדברו האין נעשה ליש, ובמאמרו היש הופך לאַין. תנו כבוד לבוראכם והשתחוו לו כל הארץ! שבת זו תיעקר ויישכח זיכרונה; אדוני הארץ וכל יושביה – רק לנו ישתחוו!

החודש מזכיר למקדשיו ולכל רואי אותם, כי כח אלוקים פועל בזמן. לא הכל קבוע וקיים בזמן, ולא הזמן שולט על החיים בו, אלא הכל תלוי בקידוש שמקדשים יראיו של הקב"ה כרצונו. קידשו בית דין החודש, מקודש הוא, ומקודשים המועדים והם נעשים מעיינות שופעים קדושה והתרוממות בגופים ובנפשות; לא קידשוהו בית דין – הכל חולי חולין, ואפילו יבואו כל מלכי מזרח ומערב לרומם נפש אחת משפלותה ולקדשה, אינם יכולים! חודש זה יעקר ויישכח זכרונו. אנחנו קובעים זמנים ומועדים; שמחתם ותוגתם בידינו קבועים הם וקיימים; נבלה בהם כדי שלא יבלו אותנו!

ברית מילה מזכירה לכורתיה ולכל רואיהם, כי הגוף כנפש – שניהם יחד, ממחצב אחד חצובים. כשם שהנפש באדם יש לה אחיזה בעולם התחתון ובעל כורחה היא נשמעת לחוקיה ומושפעת ממנו, כך הגוף יש לו אחיזה בעולמות העליונים וחייב להיות נשמע לחוקיהם ומשפטיהם, שכל העולמות יחד – עולם אחד הם, עולמו של הבורא; וכל הנמצא בכולם, הכל עבדיו ועושים רצונו; ברית זו תיעקר מישראל ולא תהא למזכרת עוון לחכמי יוון, האומרים: שני עולמות הם הגוף שולט בעולמו ואין מעצור לו מפני תאוותיו; והנפש שולטת בעולמה ואין מעצור לה מפני העפלותיה למרומי שחק לשיר שם את שיריה ולחלום חלומותיה – לא הגוף נכנע לנפש ולא הנפש נכנעת לגוף. גוף של חזיר ונפש של מלאך!

עולם בלא בורא, שנה בלי קדושה, גוף בלי רסן – יש לך כיעור גדול מזה? מראות של יופי חיצוני במקום מראות אלוקים, הילולא וחינגא במקום רוממות וקדושה, תבערת יצרים במקום קידוש בשרים חיים כאלה למה? והלא מוטב לפרוח באוויר ולצלול תהומות ולא לראות זוועה זו!"

מתוך ספר התודעה, חודש כסלו.

עוד בקטגוריה זו:

Back to top button
דילוג לתוכן