מה מגביל אותי ומה הפוטנציאל שלי | תורת האישיות 1

מהם גבולות הגזרה של הלימוד ובמה עוסקת תורת האישיות? מהם הצדדים הטבעיים באדם? מה מגביל אותנו ומה מחליש בנו את כוחות הנפש? מהו הפוטנציאל הגבוה של האישיות שלנו? מהן התועלות שנשיג מהלימוד?

לקורס מצורפת תוכנית כתובה ומסכמת הכוללת תרגול (התוכנית הכתובה זמינה באתר למנויים).

מהו אנוש?

המשך תער"ב, חלק ראשון, תער"ג, קמא

עָקֹב הַלֵּב מִכֹּל וְאָנֻשׁ הוּא מִי יֵדָעֶנּוּ. ירמיהו יז ט,

פירוש עקוב אנוש וחלוש שהוא חלישות כח הנפש שאין בכחו לצאת כו'…

וענין החלישות הוא שכחות הנה"א (הנפש האלוקית) נחלשים שאינו כלי לקבל אור אלקי,

וכל שכן שאין בו כח לצאת מחומריות הנה"ב (הנפש הבהמית) ובפרט להתגבר עליהם כו', ולא עוונות ממש אלא על ידי עיוות ועיקום שמעקם דרכו ונמשך אחר חומריות הגוף ונפש הבהמית הרי זה מחליש כח הנפש האלוקית,

וכמאמר תוקפא דגופא חולשא דנשמתא כו' (זוהר),

ומיצר ומגביל את הנפש שהכחות שלה מתעלמים שזהו ענין חלישות הכחות כו',

והוא ענין טמטום המוח והלב

ומלביש את הנפש עד שמורידה להמשך אחריה ואינה יכולה לעלות ולצאת ממנה כו'

והוא עניין גלות הנפש כו'.

וכידוע בב' מיני התלבשות, הא' שהמלובש מושל וכמו בהתלבשות הנפש בגוף כו',

והב' שהמלביש מושל וכמו בענין הגלגולים ר"ל שהבהמה מושכת את נפש האדם בכל החומריות שלה ואינו יכול לעזור לעצמו….

וכן הוא בהתלבשות הנפש האלקית בנפש הבהמית הנה כאשר הכחות של הנפש האלוקית הן בהתגלות בנפש הבהמית הרי הנפש האלקית מושלת ושולטת על הנפש הבהמית כו', וכאשר יש ח"ו התגברות מהנפש הבהמית הרי היא מושלת עליו ואינו יכול לצאת כו'

בראשית, פרק ד, כו

וּלְשֵׁ֤ת גַּם־הוּא֙ יֻלַּד־בֵּ֔ן וַיִּקְרָ֥א אֶת־שְׁמֹ֖ו אֱנֹ֑ושׁ…

תהלים ח, ה

מָֽה־אֱנ֥וֹשׁ כִּֽי־תִזְכְּרֶ֑נּוּ? וּבֶן־אָ֝דָ֗ם כִּ֣י תִפְקְדֶֽנּוּ׃

אנוש, בן אדם. האנוש מורה על חולשתו מצד עצמו ובן אדם מציין חולשתו מצד מינו שאינו מתקיים זמן רב (ישעיה נ"א י"ב)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אולי יעניין אתכם גם:

Back to top button
דילוג לתוכן