החודש העברירשימות קריאה

כסלו – חודש החלומות

חודש כסלו נקרא גם חודש החלומות. בפרשות התורה הנקראות בו מופיעים תשעה מעשרת החלומות המופיעים בתורה, שנחלמו על-ידי שבעה חולמים. להוציא חלומו של אבימלך מלך גרר, המופיע בפרשת 'וירא' הנקראת בחודש חשון, שאר תשעת החלומות, שניים של יעקב, אחד של לבן הארמי, שניים של יוסף, שני חלומות שרי פרעה ושני חלומות פרעה, מתוארים בפרשות 'ויצא', 'וישב' ו'מקץ', הנקראות בחודש כסלו.

רמז נוסף לקשר בין חלומות לחודש כסלו ולערך הגלום בחלומות, אנו מוצאים באבן התשיעית שבחושן הכהן הגדול, הנקראת 'אחלמה' (אבן אמטיסט), ומקבילה לחודש התשיעי, חודש כסלו, כשסופרים מחודש ניסן, הוא החודש הראשון למניין חודשי השנה. החושן היה שזור מחוטי זהב, צמר ופשתן. בתוך משבצות הזהב היו מונחים שנים עשר אבנים יקרות ונוצצות בשלל גוונים. האבנים היו תרומת נשיאי ישראל בעת הקמת המשכן במדבר סיני. כל אבן בחושן מקבילה לאחד מ-12 החודשים בשנה. האבן התשיעית בחושן, 'אחלמה', מרמזת גם על התוכן של חודש כסלו.

חלום ואחלמה

במסגרת השינה החלום נושא בתפקיד חשוב. השרש ח-ל-ם מרמז גם על החלמה, ולכן האבן התשיעית בחושן נקראת אחלמה. מסכת ברכות מונה את החלימה כאחד מששה דברים שהם סימן לאדם חולה שהוא על מסלול ההחלמה. בהיבט מסוים, החלום הוא סוג של הפרשה מהגוף[1].

כשאדם מתרגש או מתאמץ הוא מזיע. החלום הוא כמו הזיעה שמהווה תגובה לפחד או לחרדה. הזיעה בדימוי זה היא כפסולת של הגוף המהווה סימן להחלמתו, ליכולת של גופו להתאמץ ולהתנקות. ההפרשה מהנקבים, הם סימן להחלמה לא רק בהפרשות פיזיות מהגוף, אלא גם בהפרשות מהמחשבה, כמו בחלום. באם היבטים מסוימים בחלום הם ביטוי למאוויים כמוסים ומודחקים, הנפש כמו מיטהרת מהם במהלך החלום, ומאפשרת לאדם לזרוק מעליו פסולת, כך שיוכל לעטות לבושי נפש חיוביים ונקיים.

בשנתו ובערותו, האדם נזקק לחלום. החלום הוא מעין פנטזיה המלכדת אותו עם סביבתו. פנטזיה שלעתים היא משוללת בחינה רציונאלית אך מניעה אותו בחייו ומעידה על חיותו, כדברי ההודאה של חזקיה המלך לקב"ה בספר ישעיה: 'ותחלימני ותחייני'[2]. החיות כאן היא לא מעלה של הנפש כי אם ציון להיוותרותה בגוף.

היותו של חודש כסלו חודש החלומות מלמדת על התוכן של החודש, הנקרא בשפת החסידות גם חודש מתן פנימיות התורה, המקביל לחודש סיון, שבו ניתנה התורה הגלויה. בחודש כסלו חלים כמה אירועים שהחשוב בהם הוא חג החנוכה. בהכללה, המועדים השונים, כמו החלומות, מלמדים על השפעה שהיא למעלה מהסדר הטבעי. על גילוי דבר מה פנימי שהוא בעל משמעות לחיים הטבעיים. הכרת החלומות בצורה טובה יותר, היא גם הכרת המשמעות של חודש כסלו והאפשרויות הגלומות בו.

המפגש הבא

עוד על החלומות בקטעים מההרצאה שהתקיימה אתמול. זה המקום להזכיר שהמפגש הבא בנושא המתח בין רציונליזם לאמונה, ובו ירצה הרב יחזקאל סופר, יתקיים ביום רביעי הבא, בשעה 20:00, ברעננה, רח' אחוזה 153.
[1] ברכות, נז, ב; [2] ראו ישעי' לח, טז; [3] זכריה י, ב; [4] מסכת מעשר שני (ליברמן) פרק ה הלכה ט. וכן ראו מקבילות תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף  ל עמוד א; תלמוד ירושלמי מסכת מעשר שני פרק ד דף נה טור ב /ה"ו; [5] ברכות נ"ה ע"א; [6] ברכות נ"ה ע"א; [7] 'ואמר רב חסדא: לא חלמא טבא מקיים כוליה, ולא חלמא בישא מקיים כוליה', ברכות, נ"ה, א.

התמונה בעמוד הראשי היא הכריכה לספרו של יצחק מזרחי (שלא קראתי, אך אהבתי את העטיפה)

עוד בקטגוריה זו:

2 Comments

Back to top button
דילוג לתוכן