קשב וריכוז, עצלות, עייפות ושינה

אתגרי קשב וריכוז מזווית תורת הנפש היהודית

ריכוז, למידה, הקשבה דורשים כיבוי "ערוצים". מהם אותם ערוצים פתוחים, מדוע קשה לעתים לכבות ערוצים, מדוע יש שקשה להם יותר ומהם מסלולי ההתגברות והתרגול.

מקורות לעיון

המשך תער"ב, חלק שני, ש"פ תרומה, העת"ר, תתעו
כמו"כ בחי' מסכים ופרסאות ישנם בכל העולמות כו', כי זהו אחת מעניני התיקון שיהי' המשכת האור דרך מסך ופרסא דוקא…
כדי שלא יצא יותר מדאי ויהי' ח"ו העולם חרב כמו שהי' בעולם התהו, והמסך הזה מעכב השפע שלא יצא חוצה יותר ממה שיכולים לסבול העולמות, וכן יש בין כל עולם ועולם מסך מבדיל בסוד והבדילה הפרוכת לכם בין קדש ובין קדה"ק כו'…
ומדבריו מבואר שבעולם התהו לא הי' פרסאות והי' האור מאיר בגילוי ביותר וזה הי' סבת השבירה…
דבתהו עיקר האור הוא שלא ע"י הפרסא ובתיקון עיקר האור הוא ע"י הפרסא דוקא…
וכללות ענין הפרסאות הוא שיהי' האור באופן אחר מכמו שהי' קודם כו', וזהו דבתהו שנמשך האור שלא ע"י פרסא הרי הי' האור כמו שהוא במקורו…

Back to top button
דילוג לתוכן