שיעורים (מעל חצי שעה)

כוח השמחה לפרוץ גבולות

הגבולות שלנו הם בעיקרם פנימיים. השמחה היא כלי משוכלל שעוזר לפרוץ גבולות רגשיים, שכליים ובעיקר חוסר בהירות לגבי המטרות והתכלית שלי בעולם.

מקורות להעמקה

המשך תער"ב > חלק ראשון > ש"פ קרח, תער"ב. > לה

וכידוע דכחות הגלוים אופן המשכתם הוא בסדר והדרגה בקדימה ואיחור דתחלה הוא המשכת המוחין ואח"כ המשכת המדות, דא"א להיות התגלות המדות בלי קדימת המוחין כו', והיינו במדות שע"פ טו"ד שא"א להיות התעוררות המדות כ"א ע"י קדימת ההשגה תחלה, ודוקא כאשר נפסק גילוי אור המוחין אז יהי' תולדת המדות, דבעת התגלות המוחין א"א להיות התגלות מדות כו'. ובהתגלות כחות הנעלמים אינו כן דבעת התגלות אור המוחין אפשר להיות התגלות המדות, וכמו בעת השמחה שמתגלים כחות הנעלמים אין התגלותם בסדר והדרגה בקדימה ואיחור, דבעת התגלות המוחין יכול להיות התגלות המדות ואור המוחין מתגלים אז ביותר, וכמו שאנו רואין בחוש שבעת השמחה יכול להשכיל ענינים נעלים ביותר, וכמה ענינים שלא

היו מתיישבים אצלו ולא הבינם ובעת השמחה יבוא עליהם. והיינו מפני שמאיר ומתגלה אז פנימית ועצמית אור השכל כו', ומ"מ בעת ההיא ממש יהי' ג"כ התגלות המדות וגם המה בתוקף הגילוי ואינם מבלבלים לאור המוחין כו'. והיינו משום דכחות הנעלמים אינם מקבלים זמ"ז כ"א כולם מקבלים ונמשכים מעצם הנפש, וע"כ אין בהם סדר והדרגה ונמשכים כולם כא' כו'.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי יעניין אתכם גם:

Back to top button
דילוג לתוכן