מעגל השנה

למה רשב"י רצה להלשין על רבי עקיבא

רשב"י איים על ר' עקיבא שידאג שימסרו אותו למלכות. כיצד ייתכן שתלמיד מאיים על רבו? בהשקפה פנימית יש כאן דיאלוג בין פנימיות שרוצה להתגלות לבין עולם חיצוני שחושש מהסכנה.

  1. פסחים קיב א

חֲמִשָּׁה דְּבָרִים צִוָּה רַבִּי עֲקִיבָא אֶת רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַי כְּשֶׁהָיָה חָבוּשׁ בְּבֵית הָאֲסוּרִין. אָמַר לוֹ: רַבִּי, לַמְּדֵנִי תּוֹרָה, אָמַר: אֵינִי מְלַמְּדֶךָ. אָמַר לוֹ: אִם אֵין אַתָּה מְלַמְּדֵנִי אֲנִי אוֹמֵר לְיוֹחַי אַבָּא וּמוֹסֶרְךָ לַמַּלְכוּת. אָמַר לוֹ: בְּנִי, יוֹתֵר מִמַּה שֶּׁהָעֵגֶל רוֹצֶה לִינַק פָּרָה רוֹצֶה לְהָנִיק. אָמַר לוֹ: וּמִי בְּסַכָּנָה? וַהֲלֹא עֵגֶל בְּסַכָּנָה.

2. בן יהוידע

אִם אִי אַתָּה מְלַמְּדֵנִי, אֲנִי אוֹמֵר לְיוֹחַאי אַבָּא, וּמוֹסֶרְךָ לַמַּלְכוּת. פשט המאמר קשה להולמו איך יוציא רשב"י דברים כאלה מפיו לרבו? ואפילו אם נאמר שהוא לשון גוזמא! ועוד והלא כבר נמסר למלכות שהוא חבוש בבית האסורים כדי להרגו, ומה יוסיף לו במסירה מחדש?
ונראה לי בס"ד דאין כונת רשב"י על מלכות הרשעה ח"ו אלא כונתו על מדת המלכות שבקדושה אשר בעשר ספירות למעלה שבידה מסור פועל הדין והעונש כנודע. וידוע כי יוחאי אביו של רשב"י היה אדם גדול בתורה והתנאים הגדולים קורין אותו חבירינו, וכונתו לומר שאומר ליוחאי אבא שיעניש אותך על ידי כונות הידועות לו בעבור 'שֶׁאֵין אַתָּה מְלַמְּדֵנִי תּוֹרָה' ומאחר דפעולת העונש היא נמשכת מן ספירת המלכות לכך אמר לו 'מוֹסֶרְךָ לַמַּלְכוּת'. וכן היו מענשים הצדיקים בנפילת אפים שהיא בסוד המלכות

3. שני לוחות הברית, תורה שבכתב, ספר ויקרא, תורה אור, שמיני ט׳

רמז הדבר כמ"ש שחשק העילה בעלול, דהיינו הנסתר בנגלה,

ויותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניק (פסחים קיב, א). ובפרשת ויקהל (שמות לו, א) אשר נתן ה' חכמה ותבונה בהמה, ובמדרש רבה (מח, ג) בהמה כתיב שנתנה חכמה באדם ובבהמה כו'. אפשר הרמז למ"ש פרה רוצה להניק, והענין כי דביקות עילה בעלול מורה אקישור ואחדות וכי אין עוד מלבדו ואין שום דבר זולתו יתברך. וזהו שמות המשכן ומקדש, החיצוני נקרא משכן ותוכו רצוף אהבה, התוכיות נקרא מקדש, ומה שאמרו המשכן נקרא מקדש והמקדש משכן, רומז חשק העלול לידבק ולהשיג העילה וכן חשק גדול העילה לעלול כדפירש וכדנפרש. וזהו רמז (שמות כו, כד) ויהיו תואמים מלמטה ויחדיו יהיו תמים על ראשו, הרי סוד המשכן שהוא ציור העולם:

4. אדמו"ר זקן: כי הנה בחינת יסוד הוא עד"מ התקשרות שמקשר האב שכלו בשכל בנו בשעת לימודו עמו באהבה וחשק כו' ע"ד יותר משהעגל רוצה לינק הפרה רוצה להניק והתקשרות זו נמשך ממקום עליון מבחי' משכיל ולכן דייקא מי שהוא בר שכל גדול יותר יוכל יותר להשפיע כו' מה שאין כן מי שאינו בר שכל גדול כל כך.

בדקו גם
Close
Back to top button
דילוג לתוכן