כעס, ביקורתיות קורבנות וקנאה

ההשפעה של דיבור שלילי על הנפש

מחשבות זרות והרהורים שליליים מזיקים לנפש. לעתים קרובות הם מוזנים על ידי דיבור שלילי. דיבור שלילי מבטל את הערך שלי ושל הסביבה ונותן ביטוי לכוחות לא רצויים. מה מאפיין את הדיבור השלילי ומדוע כדאי להיפטר ממנו וכיצד.

מקור

הרבי הרש"ב, שבת חנוכה, עת"ר

"ועל זה צריך מלחמת האדם, ללחום ולבער הרע דמדות רעות ומחשבה זרה ודבורים רעים, ולעצור מוחו ולבו שלא לחשוב מחשבת חוץ בהרהורים רעים ודבורים רעים, שהרהורים רעים הוא ענין רע ומר מאוד, וכידוע שהמחשבה היא לבוש פנימי המתאחד עם הנפש, ולזאת ההרהורים רעים הרי הם מטמאים מאוד את הנפש, ומוליכין ומביאין אותו לענייני טומאה ר"ל, וצריכים להשתדל ולייגע מאוד לעצור את עצמו שלא לחשוב מחשבה זרה והרהורים רעים, וכמו כן שלא ירחיב פיו ולשונו, וכנדוע שבדבור יוצא כל עומק רע שבנפש הבהמית לידי גילוי, וכמו שכתוב בכתבי הארי"ז"ל דהנה כשם שהדיבור והקדושה מגלים ומוציאים עצם נפשו, בחינת עומק הטוב שבה, וכמו שכתוב ונפשי יצאה בדברו (שיר השירים ה, ו) כמו כן להיפך בדיבורים יוצא כל עומק הרע שבנפש… וזהו שכתוב שומר פיו ולשונו שומר מצרה נפשו, דמחשבה זרה נקראת צרת נפשו, מפני שמטמאים את הנפש, וכאשר שומר פיו ולשונו מדברים בטלים, הרי הוא שומר מצרה נפשו."

תגובה אחת

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button
דילוג לתוכן