לנהל את המחשבות

מנגנון המחשבות: חמשת המאפיינים שקריטי להכיר • לנהל את המחשבות 3

כדי למנוע עומס רגשי צריך להבין את מנגנון הפעולה של המחשבות. מה מאפיין אותן, מדוע הן עלולות לנוע ללא הכוונה, מה הן מבטאות וכיצד אפשר להשקיט ולכוון אותן.

מקורות

  1. אין הפסקה במחשבות

"שהרי אנו רואין שאפשר לאדם להיות פנוי גם במוחו ושכלו שאין שום גילוי אור שכל במוחו, ובלתי מח' אינו יכול להיות אפי' רגע א'

דגם כאשר אינו חושב מאומה אין מחשבתו פנוי' לגמרי (וכמו ששואלין לאדם מה אתה חושב ומשיב שאינו חושב דבר, ובאמת הוא חושב ולכן שייך השאלה מה הוא חושב, רק היא מח' שאינו מורגשת מפני שאין שום גילוי במוחו איזה דבר שכלי ומ"מ המח' ישנה גם אז כו'),

והיינו שהמח' מלבשת את כח השכל השורה ומתגלה במוח שבראש קודם שהוא בבחי' מהות ומציאות שכל עדיין כו'." (המשך תער"ב, חלק שני, ש"פ בראשית, עתר"ו, א'קעז)

2. בכל רגע נתון רק מחשבה אחת יכולה להופיע

"הכלל שאי אפשר בשום אפן בעולם שיהיו שני מחשבות ביחד בפעם אחד. על כן בקל יכולין לגרש מחשבות רעות רק בשב ואל תעשה, דהינו שלא לחשב אותו המחשבה רק לחשב איזה מחשבה אחרת בתורה או עבודה או אפלו משא ומתן, כי אי אפשר שיהיו שני מחשבות ביחד בשום אפן. וכבר מבאר במקום אחר (לעיל בסימן ע"ב): שאין צריכין לעשות מלחמה ולנענע ראשו אנה ואנה כדי לגרש המחשבות רעות כי אין זה מועיל כלל, אדרבא על ידי זה מתגברים יותר רק לבלי להשגיח עליהם כלל, רק לעשות את שלו במה שהוא עוסק בתורה או תפלה או משא ומתן, ולבלי להסתכל לאחוריו כלל ועל ידי זה ממילא תסתלק:"

(לקוטי מוהר"ן חלק א, תורה רלג)

3. לאדם יש בחירה על המחשבה האחת בכל רגע. הוא יכול להחליפה.

4. הלבושים נפרדים מהכוחות – זה חומר אחר

"משונים (שונים) הם הכוחות האלו (עשרת כוחות הנפש, השכל והמידות) מ-ג' לבושיה – מחשבה דיבור ומעשה. מפני שהם (כוחות הנפש) נקראים לבושים המחוברים ומיוחדים עם מהותה ועצמותה. הגם שהם גם כן כוחותיה ולא עצם עצמותה, אף על-פי-כן נתחברו ונתייחדו עמה בתכלית הייחוד… משאין כן ג' לבושיה, מחשבה דיבור ומעשה, שהם לבושים הנפרדים ממש.

והענין שכמו המלבושים גשמיים שהם נפרדים מן האדם הלובשן, שברצותו לובשן וברצותו פושטן, מצד שהם נפרדים ממש ממנו, רק ברצותו מתלבש בהן אבל אין להן קירוב ויחוד אמיתי שהם מהות זר ונפרד ממנו מאחר שיכול להחליף כמה לבושים להיותו פושט לבוש זה ולובש לבוש אחר כו', משאין כן הגוף שהנפש מלובשת בתוכו…" (מאמרי אדמו"ר הזקן, תקס"ו, חלק א, נוסח שני: פתח ואמר אנת הוא חד, עמ' מז.)

5. המחשבות הן לבוש מוגבל לכוחות הנפש. הן יכולות לבטא כל פעם כוח אחד בנפש או כוחות שמתחברים ביניהם.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button
דילוג לתוכן