יחסים בינאישיים וחברתיים

כיצד לגרום לאנשים להקשיב לי

מהם התנאים להשפעה על הזולת? מה יגרום לאנשים להקשיב לי? כיצד מפתחים כריזמה ויכולת השפעה, ומדוע כל אחד צריך ויכול?

שתי התנועות שיוצרות כריזמה וגורמות לזולת להקשיב לי הן: האחת היא ייחודיות בתכונת הידע ובחיבור לעצמי. תכונה זו נקראת בשפת החסידות התנשאות והבדלה.

התנועה השנייה היא חיבור וקירוב, כלומר שהקהל מרגיש שאינני חריג ושונה באינטרסים שלי.
שתי התנועות הללו הן עמידת המוצא של האדם הכריזמטי.

מקור

מכתב הרבי

ב"ה, כ"ה טבת, תשט"ז

לאחרי ההפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מעש"ק ויגש, וגם בו אינו נמצא טעם על ההפסק וגם לא על הקיצור במכתבו, ובטח יכתוב בפרטיות במכתביו הבאים, וביחוד ע"ד ההתועדויות בימי הרצון דחדש כסלו, אצל אנ"ש, נשי אנ"ש ושל התלמידים – שי' – וכן ישלח גם קטעי העתונים כמנהגו הטוב מאז.

מבואר בכ"מ בדא"ח, וגם בהמאמר האמור שלשום ש"ק, אשר האלקות שבכל נברא יש שני הפכים בזה, היינו שהוא בהתנשאות וגם בקירוב (היינו הענין דתפיסת מקום) והתלבשות, כיון דסליק ברעותא לברוא אותו וגם התנשאות, וזהו שני ההפכים דספירת המלכות. מלך על עם – שאימתו עליך, ותופסים מקום (מאחר שרצונו למלוך עליהם ולגזור גזירות).

ובמכ"ש וקל וחומר שכך צ"ל בהנהגת מלכות דלתתא – מאן מלכי דרבנן, ובהנהגת שד"ר וחסידים בכלל, שהם שלוחיו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לפעול פעולתם בכל מקום בו נמצאים ע"פ ההשגחה העליונה. וכמו שאין רצוי קירוב והתלבשות מבלי התנשאות ואפילו הבדלה – (לדעת שלא זהו תכלית הכוונה, וכידוע הפתגם בעלי בתי'שע הנחות איז א דבר מזוהם), הנה גם התנשאות ועאכו"כ הבדלה – מבלי התלבשות, ג"כ אינו רצוי. וכנראה שבכמה מאנ"ש וגם הוא בכלל, גובר קו הזה בהנוגע לבני ישראל ד… ובמילא עושה רושם בהפצת המעינות חוצה – תורת החסידות הדרכותי' ומנהגי' – שאין מגיעים לכל המקומות שמוכרח ואפשר שיגיעו

אגרות קודש, כרך יב, ד'נב

עוד בקטגוריה זו:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button
דילוג לתוכן