התמודדות עם קשיים ומשברים

כיצד מתמודדים עם שינויים? | ד"ר יחיאל הררי

אנחנו מכשירים את עצמנו למסלול מסויים ואז כשהשינוי מגיע, אנחנו מרגישים שהעולם בוגד בנו.

ההכשרה להתמודדות עם שינויים היא מהחשובות בחיינו, והיא מתחילה בתובנה שגלגל הוא שחוזר בעולם, פעם אנחנו למעלה ופעם אנחנו למטה.

מקורות

שבת קנא ב
אותו ענין מסופר כיבאותו ענין מסופר כי אמר לה ר' חייא לדביתהו [לאשתו]: כי אתי עניא [כאשר בא עני] — אקדימי ליה ריפתא, כי היכי דלקדמו [הקדימי ותני לו לחם, כדי שיקדימו] ויתנו גם לבניך. אמרה ליה [לו] לר חייא בעלה: האם מילט קא לייטת להו [אתה מקלל אותם את בניך]?! אמר לה: קרא קא כתיב [מקרא הוא שנאמר] "כי בגלל הדבר הזה", ותנא דבי רבי ישמעאל — גלגל הוא שחוזר בעולם. ובדומה לזה תניא [שנויה ברייתא], רבן גמליאל ברבי [בנו של רבי] אומר: מה שנאמר "ונתן לך רחמים ורחמך והרבך" (דברים יג, יח) מלמדנו כי כל המרחם על הבריות — מרחמין עליו מן השמים. וכל שאינו מרחם על הבריות — אין מרחמין עליו מן השמים.

וראו: תורת מנחם, ז, תשי"ג, עמ' 353.

מת היא שהשי"ת קבע את העולם באופן של "גלגל החוזר"18. ולכן, העני בגשמיות, שנמצא בקצה היותר תחתון של גלגל העולם, אין לו ליפול ברוחו ("אַראָפּפאַלן באַ זיך"), כיון שתיכף יסתובב הגלגל ויעלה אותו. וכמו"כ אין לה"גביר" להתנהג באופן ד"עשיר יענה עזות"19 – העזה של וודאות בעשרו, שמביאה אותו למצב של "וישמן ישורון ויבעט"20, להיות עז-פנים גם כלפי הקב"ה – בגלל מה? בגלל שנמצא עתה בקצה העליון של הגלגל. עליו לזכור שאין זה אלא גלגל החוזר21.

עוד בקטגוריה זו:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button
דילוג לתוכן