הרמב"ם וארון הספרים היהודיעבודה, עסקים ויזמות

שישה טיפים להצלחה – מהרמב"ם ואדמו"ר הזקן

איך פורצים גבול? מה נדרש מאיתנו כדי להצליח? בהלכה אחת הרמב"ם מקפל שישה טיפים מהותיים ומעשיים להצלחה, שכל אדם צריך ליישם.

מקורות

  • הלכות שכירות פרק יג, הלכה ז

ח  [ו] רשאי בעל הבית להרעיב פרתו ולסגפה, כדי שתאכל הרבה בעת שדשה.  ורשאי השוכר להאכילה פקיעי עמיר, כדי שלא תאכל הרבה מן הדיש.  כיוצא בו, רשאי בעל הבית להשקות פועלים יין, כדי שלא יאכלו ענבים הרבה.  ורשאין פועלין לטבול פיתן בציר, כדי שיאכלו ענבים הרבה.

ט  אבל אין הפועל רשאי לעשות מלאכתו בלילה, ולהשכיר עצמו ביום, או לדוש בפרתו ערבית, ולהשכירה שחרית; ולא יהיה מרעיב ומסגף עצמו, ומאכיל מזונותיו לבניו, מפני גזל מלאכתו של בעל הבית, שהרי ייכשל כוחו ותחלש דעתו ולא יעשה מלאכה בכוח.

י  [ז] כדרך שמוזהר בעל הבית שלא יגזול שכר עני, ולא יעכבנו–כך העני מוזהר שלא יגזול מלאכת בעל הבית, וייבטל מעט בכאן ומעט בכאן ומוציא כל היום במרמה, אלא חייב לדקדק על עצמו בזמן מלאכה…

יא  וכן חייב לעבוד בכל כוחו, שהרי יעקב הצדיק אמר "כי, בכל כוחי, עבדתי, את אביכן" (בראשית לא,ו). 

לפיכך נטל שכר זאת אף בעולם הזה, שנאמר "ויפרוץ האיש, מאוד מאוד" (בראשית ל,מג).

ששת הטיפים:

  • לעבוד בכל הכוח – יעקב הצדיק אמר "כי, בכל כוחי, עבדתי, את אביכן" (בראשית לא,ו). 

העולם נראה כחסר צדק, בסוף הצדק. כי את השכר לא מקבלים מלבן אלא מהבורא.

למרות שלבן רצה לרמות את יעקב. הוא עבד בכל כוחו.

אין עבודה שהולכת לאיבוד

העבודה קשורה לא רק לגברא – לפועל כשלעצמו – אלא למלאכה שצריכה להיעשות

  • לפיכך אין הפועל רשאי לעשות מלאכה בלילה ולהשכיר את עצמו ביום ואין הפועל רשאי להרעיב ולסגף את עצמו – שהרי מחליש כוחו ולא יוכל לעשות מלאכת בעל הבית בכוח.

אי אפשר להצליח בלי הכנה.

  • יוקר הזמן – הצלחה בחיים חייבים לייקר את הזמן.

וייבטל מעט בכאן ומעט בכאן ומוציא כל היום במרמה, אלא חייב לדקדק על עצמו בזמן מלאכה…

  • לזכור שאתה עובד של בעל הבית. כל רגע שלו. זה לא אתה העניין.

הכל קשור למלאכת בעל הבית. אתה פועל שגופך קנוי

  • אין הצלחה בלי לרדת לחרן. ללכת מהמקום הנוח.
  • לעבוד בכל כוחו – בכל כוחותיו. צריך לגלות את כל כוחות הנפש השכל, המידות והתענוג.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

בדקו גם
Close
Back to top button
דילוג לתוכן