ריפוי הנפש והגוף

למה הכל טוב ועדיין רע לי

החיים מלאי צער, קשיים והתמודדויות. אבל לפעמים הכל טוב, באמת הכל טוב, ועדיין אני סובל קצת מחרדות, אולי דיכאון, קצת כעסים ומצבי רוח. מה הסיבה לכך ומה נדרש ממני כדי לשנות את המצב הרגשי שלי.

מקורות

  • תניא פרק ל

והנה באמת שהיא מלחמה גדולה ועצומ' לשבור היצר הבוער כאש להבה מפני פחד ה' וכמו נסיון ממש. והלכך צריך כל אדם לפי מה שהוא מקומו ומדרגתו בעבודת ה' לשקול ולבחון בעצמו אם הוא עובד ה' בערך ובחי' מלחמה עצומה כזו ונסיון כזה בבחי' ועשה טוב כגון בעבודת התפלה בכוונה לשפוך נפשו לפני ה' בכל כחו ממש עד מיצוי הנפש ולהלחם עם גופו ונפש הבהמית שבו המונעים הכוונה במלחמה עצומה ולבטשם ולכתתם כעפר קודם התפלה שחרית וערבית מדי יום ביום וגם בשעת התפלה לייגע עצמו ביגיעת נפש ויגיעת בשר כמ"ש לקמן באריכות. וכל שלא הגיע לידי מדה זו להלחם עם גופו מלחמה עצומה כזו עדיין לא הגיע לבחי' וערך מלחמת היצר הבוער כאש להבה להיות נכנע ונשבר מפני פחד ה'. וכן בענין ברכת המזון וכל ברכת הנהנין והמצות בכונה ואצ"ל כונת המצות לשמן.

  • שיחות הר"ן אות ו.

"היצר הרע דומה למי שהולך בין בני אדם וידו סגורה ואין אדם יודע מה בתוכה

ומרמה ושואל כל אחד – מה אני אוחז

ולכל אחד נדמה שהוא אוחז מה שהוא מתאווה אליו ועל כן הכל רצים אחריו

ואחרי כן הוא פותח את ידו ואין בה כלום

כך היצר הרע מרמה את כל העולם והכל רצים אחריו ומרמה לכל אחד, עד שנדמה לו כאילו יש בידו מה שהוא חפץ לפי תאוותו, וכשפותח ידו אין בה כלום כי אין מי שימלא תאוותו

כל הקולות שבעולם כולם מן החסרונות הם באים, כי כל אחד ואחד צועק על חסרונו."

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

בדקו גם
Close
Back to top button
דילוג לתוכן