החודש העברי

עבודת ההתבוננות בחגי תשרי

כמה משמעויות לראש השנה. זהו יום תחילת השנה והראש לשנה כולה, יום הדין, שבו נדונים כל באי עולם, יום של התחדשות, יום בריאת האדם הראשון, ולכן גם יום הולדת לאנושות כולה, ולמעלה מכל אלה – יום של קבלת עול מלכות הקב"ה על העולם. מה זה אומר? ראש השנה נכלל מצד אחד בעשרת ימי תשובה, מצד שני הוא עומד עצמאי בעל מעלה עצמית נשגבת המאפשרת להתקשר לכוח המהווה את העולם.

מה זה אומר לגבינו? המשימה החשובה ביותר ביום הראשון של ראש השנה היא להעמיק בהכרת מבנה העולם, על-פי מחשבת היהדות, וכפי שמשרטטת בבהירות יחסית תורת הקבלה והחסידות. הבנה זו, כיצד העולם קיים וכיצד אנו בעלי תחושת ישות, ולמרות זאת העולם, אנחנו וחיינו בטלים לכוח המהווה אותנו, אמורה להוליד תנועה נפשית של התעלות והתעצמות מתוך ביטול תחושת ה'אני'.

בשלב השני, את החוויה המרוממת הזאת, שהיא תוצר רגשי של הבנה עיונית, יש להחדיר בחיי היומיום, בהתמודדויות המצפות לנו במהלך השנה הקרובה.

ההתמודדות ובחינה עצמית המתוארת היא תוצאה של עבודת התבוננות ברבדים ודרגות שונות, כפי שהסברנו באריכות כאן. וכאן למטה גם בשיחה לקראת ראש השנה וחגי תשרי.

תודות לרב ג'ייקובסון על ההשראה.

בדקו גם
Close
Back to top button
דילוג לתוכן