לימודי התבוננות בזום – מתכונת חדשה

לימוד משותף של מקורות ראשוניים; להכיר לעומק את שפת הקבלה והחסידות, עולם המושגים וההיגיון הפנימי שלה. הצטרפו אלינו ללימוד משותף