מבוא למבנה הנפש – קורס חדש

מהי הנפש? מה התפקיד שלה? כיצד היא בנוייה? מהם הקשרים של הנפש עם הגוף? אילו כוחות פועלים בנפש? מהי נפש בריאה וכיצד מרפאים את הנפש?