על המדור

על מנת להכיר את רעיונות הקבלה והחסידות יש צורך להבין, ולו באופן ראשוני, את המשמעות של סדרת מושגים החוזרים על עצמם בהיבטים שונים. סקירה כללית של מושגים אלה מאפשרת לייסד באמצעותם את בניין ההבנה החסידית.

רוב המושגים בחסידות אינם זרים לעולמו של הפרט. הסיבה לכך נעוצה בייחודיות שיטת ההתבוננות שפיתחה החסידות. על-פי שיטה זו כל המתואר בתורה מתרחש גם כעת, בעולם המציאות, ויתרה מכך, הוא גם ביטוי למתחולל בנפשו של האדם. האדם הוא בבואה של המציאות. לכל מה שקיים בעולם, המכונה 'גוף גדול'1, יש מקבילה ב'עולם הקטן'2, הוא האדם. כך את הבורא ואת המתרחש בעולם אפשר להשיג רק מתוך התבוננות פנימית. ועוד, אנו יכולים להכיר את אלוקים ואת הבריאה טוב יותר על-ידי התבוננות בעצמנו. ולא זו בלבד אלא שרק מתוך גדרות הבנתנו ועד גדרות מוגבלותנו אנו יכולים להכיר את האלוקים.
על-פי תפיסת החסידות, הקב"ה ברא את האדם כך שמנפשו ומגופו משתקף מבנה האלוקות. מאחר והקב"ה נפח באדם נשמת אלוקה ממש3, אזי גם באדם קיים ניצוץ אלוקי. חשיפתו מאפשרת לימוד על העליון, עד המידה שבה מתאפשר לנו ללמוד אודותיו. יתר על כן, כל התמקדות מכוונת ושיטתית של האדם בענייני העולם הזה מביאים לחשיפה של האלוקי. שכן היהדות מכירה כי הקב"ה מצוי בכל מקום, שנאמר בספר תיקוני הזהר: "לית אתר פנוי מיניה"4, שאין מקום פנוי ממנו5.
מטרת מדור זה היא ללטש בהדרגה, מספר מושגי יסוד המובאים בספרות הקבלה והחסידות, ובתוך כך ללבן את הביטוי שלהם בחיי האדם. המושגים המתבארים כאן ודאי אינם 'חתומים', וסביר שהקורא יתקל בהם מזוויות נוספות ומפורטות יותר במהלך הקריאה. ועוד, הכוונה במדור היא לשתף את הקוראים בתהליך הבהרת המושגים ומידת השימושיות שלהם בחיי היומיום.

אולי יעניין אתכם גם:

Back to top button
דילוג לתוכן