תקנון אתר התבוננות

תקנון שימוש באתר התבוננות

כללי

 1. אתר hitbonenut.net (להלן: "אתר התבוננות"), הינו אתר אינטרנט המציע רשימות, קורסים, שיעורים, סדנאות, ספרים וספרים קוליים לציבור הגולשים ברשת. האתר הינו בבעלות ד"ר יחיאל הררי.

כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן "משתתף") מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. "פעולה באתר" משמעה – כל הרשמה לאתר, כל השתתפות בכל מבצע או פעילות שתתנהל באתר על כל שלוחותיו, כולל פעולת רכישת מוצר או שירות המוצע באתר.

אנו מבקשים מקהילת המשתמשים באתר לא לעשות שימוש באתר ולא לרכוש מוצרים בשבתות וחגי ישראל. 

***

תשלום

 1. רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת ואשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות וקבילות ע"י הבנקים בישראל או על-ידי PAYPAL.
 2. בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אשראי לתשלום הפרטים אשר יימסרו באמצעות האתר לא יועברו לשום גורם אחר וישמשו רק לצורך הרכישה הספציפית.
 3. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעליו ו/או למפעיליו.
 4. המחירים באתר הספרים כוללים מע"מ, אלא אם צויין אחרת במפורש.

מדיניות אספקת מוצרים ואחריות בית העסק

 1. ספרים מודפסים נשלחים בדואר רשום או במשלוח עד עשרה ימים מיום הרכישה, למעט תקלות שאינן בשליטת אתר התבוננות. זמני ההגעה תלויים בדואר ישראל. או באמצעות חברת המשלוחים לפי בחירת הלקוח.
 2. מנויים, ספרים קוליים, שיעורים וסדנאות – נשלחים מיד עם הרכישה או לפי רצף השיעורים הנדרש כשמדובר בשיעורים/סדנאות הפרוסים על-פני תקופה. זאת למעט שבתות וחגי ישראל שבהם לא נשלחים שיעורים.
 3. במקרה שהמשלוח בדואר רשום או לנקודת איסוף לא נלקח על-ידי הרוכש, אתר התבוננות לא יישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי.
 4. אתר התבוננות לא יישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.

תשלום וביטול עסקאות

 1. החיוב לשירותים הניתנים באתר הינו מיידי. המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת.
 2. כל הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981. ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
 3. במקרה של ביטול עסקת מכירה של מוצרים פיזיים (ספרים וכדומה): תקופת הביטול ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר על ידי הלקוח. במקרה זה ההחזר יתבצע רק לאחר החזרת הטובין לחברה באריזתם המקורית ומבלי שנפתחה, כשהם במצב תקין, לא נפגמו ולא נעשה בהם כל שימוש שהוא, לרבות העתקתם. למען הסר ספק – עלויות המשלוח (במידה וישנן כאלו) של החזרת המוצר לחברה, יחולו על הלקוח. כמו כן, ההחזר לא יכסה את עלויות המשלוח של המוצר אל הלקוח.
 4. על אף האמור בסעיף זה, תנאי ביטול העסקה לא יחולו במקרה של: טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית, ו/או במקרה של ביטול העסקה לאחר שהלקוח ביצע כניסה לאתר הקורס המקוון. לאחר הכניסה חזקה על הלקוח כי עשה שימוש במערכת וקיבל גישה לחומרים שישנה אפשרות להעתקם.
 5. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס 08-6842717 ו/או באמצעות דואר רשום לכתובת: האטד 5, אליאב, או באמצעות מייל לכתובת: hitbonenut@gmail.com. במקרה של משלוח במייל יש לוודא שהמייל הגיע לייעדו.
 6. אתר התבוננות שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ו/או חלקים ממנו, ו/או לבטל פעילות מסוימת באתר ו/או לבטל מכירה – הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל:

אם גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת אתר התבוננות ו/או מפעילי האתר יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו,

ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה,
ו/או אם בשל כל גורם שהינו בגדר כח עליון יימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים
ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאי אתר התבוננות להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

 1. במקרה של טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאי אתר התבוננות, אך לא חייב, לבטל את הרכישה הספציפית.

רכישת מנוי להאזנה לשיעורים:

 1. כדי לצפות/להאזין/לקרוא חלק מהתכנים יש לעשות מנוי צפייה אישי. המנוי הוא אישי ומיועד רק לבעל המנוי.
 2. אתר התבוננות שומר לעצמו את הזכות לעשות שינויים באתר, בתכולתו ובשירותיו בכל רגע על פי הצרכים שיעלו במהלך הפעלת האתר.
 3. הסדנאות המוצעות בסטרימינג פתוחות לנרשם למשך חודש, חצי שנה או שנה, לפי טיב המנוי שנרכש, אלא אם צוין אחרת. ספרים קוליים ניתנים להאזנה בכל עת.
 4. כל רישום הינו אישי ואינו ניתן להעברה בשום דרך או צורה.
 5. לא ינתן החזר כספי למנוי שלא ניצל את יתרת זכותו במינוי.
 6. האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את דמי רכישת המינוי מעת לעת.
 7. הנרשם בעזרת 'קוד גישה' אינו רשאי לעשות שימוש ב 'קוד גישה' השייך לאדם אחר.
 8. ביטול מנוי ייעשה על ידי משלוח דוא"ל לכתובת: hitbonenut.net. בקשת הביטול צריכה להיעשות בצרוף כתובת המייל של המנוי.
 9. במידה ובקשת ביטול המנוי נעשתה ביום עסקים עד השעה 16:00 המנוי יבוטל באותו היום. במידה ובקשת המנוי לא נשלחה ביום עסקים או בשעה מאוחרת מ-16:00 המנוי יבוטל ביום העסקים שלאחר מכן.
 10. אם לא נשלחה בקשת ביטול, המנוי מתחדש אוטומטית כל חודש, ביום בחודש בו המנוי נוצר. למשל, אם המנוי נוצר בתאריך 1.11.2020, החיוב הבא יהיה בתאריך 1.12.2020. גם במנוי חצי שנתי או שנתי, המנוי מתחדש כעבור חצי שנה או שנה.

שירות

 1. במידה ונתקלתם בבעיה או בשאלה נשמח לעמוד לרשותכם.

אתם מוזמנים לפנות למרכז במייל: hitbonenut@gmail.com. אנחנו משתדלים להיות זמינים ולענות במהירות.

 1. זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים ביצירות המופיעות באתר הינן בבעלות היוצר והאתר.
 2. אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, להוריד לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מהאתר, ללא היתר מפורש ובכתב מבעל האתר.
 3. אין לשבש או להפריע לשירות או לאתר, לשרתים או לרשתות הקשורים לשירות או לאתר.
 4. אין לפרסם, לשלוח דואר אלקטרוני או להעביר בדרך כל שהיא חומר כלשהו הכולל וירוסים או קוד תוכנה, קבצים או תוכניות המיועדות לשבש, לבטל או להגביל את הפונקציונאליות של תוכנת או חומרת מחשב או של ציוד טלקומוניקציה.
  הגבלת אחריות: 
 5. האחריות על קביעת המחירים לצרכן הינה של האתר.
 6. האתר אינו אחראי לכל נזק תוצאתי, נלווה, או ישיר (לרבות נזק בגין אובדן של בסיס נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, או הפרעות בשירות), הנובעים מן השימוש בשירות או היעדר יכולת להשתמש בשירות.
 7. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אחריותו של האתר בכל עילה שהיא, לא תעלה על הסכום ששולם על ידי המנוי עבור השירות בתקופת המינוי.
 8. אתר התבוננות שומר על זכותו לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.

תכני התבוננות משנים חיים,

אתם מוזמנים להצטרף אלינו. תודה!

Back to top button
דילוג לתוכן