מומלץ

איש העולם הפנימי – ביקורת במקור ראשון על סודו של הרבי

לינק לביקורת, מאת רועי הורן, באתר מקור ראשון