מימוש פוטנציאל, משמעות, השפעה ויצירהתניא וחסידות

לתת לנשמה להאיר

כשהנשמה מאירה אנחנו נהנים מיותר חיות, שמחה ויצירה. אולם לעתים דווקא הכלי, הגוף עכור, ומונע את ההארה של הנשמה. מה עושים במקרים אלה?

תניא יומי, פרק מ"ב, כ ניסן

מקורות:

ליקוטי אמרים, עמ' 118- וכח זה ומדה זו… עד עמ' 118- כמ"ש שם:

וכח זה ומדה זו לקשר דעתו בה' יש בכל נפש מבית ישראל ביניקתה מנשמת משרע"ה רק מאחר שנתלבשה הנפש בגוף צריכה ליגיעה רבה ועצומה כפולה ומכופלת. האחת היא יגיעת בשר לבטש את הגוף ולהכניעו שלא יחשיך על אור הנפש כמש"ל בשם הזהר דגופא דלא סליק ביה נהורא דנשמתא מבטשין ליה והיינו על ידי הרהורי תשובה מעומק הלב כמ"ש שם.

Back to top button
דילוג לתוכן