מימוש פוטנציאל, משמעות, השפעה ויצירה

כיצד להכניס סדר לחיים

חוסר סדר גובה מאיתנו מחיר, גם אם אנחנו מסרבים להודות בכך. הוא מונע מאיתנו להתקדם ולהשיג הישגים. סדר אינו סותר פריצת גבולות. להפך, הוא מאפשר אותן. כיצד לומדים להיות מסודרים בשלושת התחומים החשובים בחיינו: במרחב הגשמי, בזמן ובמחשבות?

הפתרון לחוסר סדר מתחיל בהבנה מהיכן נובעת נטייה זו. האם הסיבה היא הרצון להיות כבר במקום אחר? האם מדובר בעצלות? ואולי ישנה סיבה אחרת?

מקורות

יום יום ז' תמוז

אבי אדמו"ר הרש"ב, אמר: חסידות היא בבחינת נעוץ תחלתן בסופן וסופן בתחילתן, הדרגא של עיגולים מבלי אשר ימצא ראש וסוף, אבל אחר כל זה העיקר הוא סדר.

הבעל שם טוב היה מסודר, המגיד ממזריטש דקדק על סדר, ורבינו הזקן לימד חסידים שיהיו מסודרים, זאת רואים במאמריו, מכתביו, ניגוניו.

החסידים שהיה להם זמן קבוע לבוא לליאזנא – אחר כך לליאדי – לא היה להם רשות לשנות את הזמן ללא רשיון של הרבי, על קבלת הרשיון היה צריך שיהיה טעם.

אצל הרבי היה ועד מיוחד להנהגת את סדר החסידים בראשו מהרי"ל אחי רבינו, ובנוסף לכך היה אצלו וועד מיוחד להנהיג את סדר האברכים החסידיים ובראשו אדמו"ר האמצעי.

Back to top button
דילוג לתוכן