קצרים

איזו מצבה אנו מקימים בחיים האלה?

ישנם כמה גורמים המניעים אותנו לעשייה. פרנסה, כבוד, תחושת שייכות. וישנו עוד גורם. 

"כל אחד יודע שאין הוא בעולם אלא אורח נוטה ללון, וכל אחד רוצה להעמיד לעצמו מצבה וזיכרון.

הרי זה בטבע האדם… הוא רוצה שיזכרו אותו". (הרבי הריי"צ, לקוטי דיבורים א, קעג)

השאלה היא איזו מצבה אנחנו מקימים. מצבה מתה, בבית העלמין, או מצבה חיה, שממשיכה להשפיע על העולם.

מהי מצבה מתה ומהי מצבה חיה?

נראה שהרצון שיזכרו אותנו נובע מאותה נקודה בנפש כמו הרצון שיכירו אותנו. ולכן אם במצבת הזיכרון אנו תולים תמונה שלנו, תמונה של יופינו, כוחנו והצלחותינו, זו כנראה תהיה מצבה מתה. אם על המצבה כתובים כל אותם הדברים שאנו מסורים להם, התוכן והערכים שאנו מקדמים, השליחות והתכלית שהיינו דבוקים בהם, אם המצבה תורמת ערך ומשמעות לעולם ולא רק מאדירה אותנו, אז זו כנראה תהיה מצבה חיה.

עוד בקטגוריה זו:

Back to top button
דילוג לתוכן