קצרים

מה גובר בעולם, הטוב או הרע?

החכם אלראזי: מציאות הרע בעולם מרובה ממציאות הטוב. "וכאשר תשווה את מנוחתו של האדם והנאתו בשעה שהוא נח אל הייסורים, המכאובים הקשים, המומים, הנכויות, הצרות, היגונות והאסונות הפוקדים את האדם (בזמן חיותו), תמצא שמציאותו של האדם היא פורענות ורעה גדולה המוטלים עליו." 

הרמב"ם: אלו דברים חמורים, שבודה אלראזי מלבו. הם נובעים מכך "שבור זה והדומים לו מבין ההמון מתבוננים במציאות" רק מנקודת ראות מצומצמת. "שהמציאות כולה היא למענו כפרט. כביכול אין מציאות אלא הוא לבדו".

האמת היא שהמציאות "היא גם טוב גדול בשבילו וחסד מהא-ל".

אלא מהי? "רוב הרעות הפוגעות בבני-אדם הן מידיהם…" כלומר אנחנו מקלקלים לעצמנו. "בשל הליקויים שלנו אנו צועקים ומשוועים לעזרה, ובגלל רעות שאנו עושים בעצמנו ובבחירתנו אנו סובלים, ומייחסים זאת לא-ל… שלמה ביאר זאת ואמר: אולת אדם תסלף דרכו, ועל ה' יזעף לבו." (משלי יט ג)

(מורה נבוכים חלק ג, פרק יב)

עוד בקטגוריה זו:

Back to top button
דילוג לתוכן