ביטחון ואמונה

שתי דרגות בביטחון

שתי דרגות בביטחון. האחת נוגעת לידיעה שיהיה טוב והוא עתיד להתגלות.
הדרגה השנייה נוגעת לביטחון בכך שגם הכלי דרכו יסתדרו הדברים, יישלח ברגע המתאים.
הרמב"ן בויכוח המפורסם שלו מחזק רעיון זה. הוא אומר למלך אראגון שהתכלית היא העבודה בעולם הזה. כאן השכר. המסקנה המתבקשת היא שצריך ביטחון לא רק שיהיה טוב, אלא שמכאן יתגלה לנו הכלי, המסלול המתאים בדיוק למה שאנו צריכים.

ויכוח הרמב"ן", אשר תועד בידי הרמב"ן הוא ויכוח שאורגן על ידי יעקב הראשון מלך קאטאלוניה ואראגון בשנת 1263.

אמרתי אני:
אדוני המלך, שמעני [מעט]. אין הדין והאמת והמשפט שלנו עיקרו במשיח, כי אתה שווה לי יותר ממשיח. אתה מלך והוא מלך. אתה מלך גוי, והוא מלך ישראל, כי משיח אינו אלא מלך בשר ודם כמוך. וכשאני עובד את בוראי ברשותך בגלות ובעינוי ושעבוד, חרפת העמים, אשר יחרפונו תמיד, שכרי מרובה, (כי) אני עושה עולה לא-להים מגופי, ובזה אזכה לחיי העולם הבא יותר ויותר. אבל כשיהיה מלך ישראל מתורתי מושל בכל העמים, ועל כורחי יש לי לעמוד בתורת היהודים, אין שכרי מרובה כל כך.

הכוונה של הרמב"ן היא שהתכלית היא העבודה בעולם הזה. כאן השכר. ומכאן יש לי ביטחון לא רק שיהיה טוב, אלא שכאן יש לי את הכלים המתאימים בדיוק למה שאני צריך.

עוד בקטגוריה זו:

Back to top button
דילוג לתוכן