קצרים

בכל דבר בעולם ובכל אדם יש גדלות ויש קטנות

לא הכל שווה.

בכל דבר בעולם יש גדלות ויש קטנות.

ולא רק בכל דבר בעולם, בכל אדם יש גדלות ויש קטנות.

האדם יכול להיות קטן אפילו מבעל החיים. החיה לא פוגעת סתם כך, ללא סיבה. היא לא רודה ולא מושלת ללא תכלית. יש לה כוונה – להתקיים. קטנות האדם הם המעשים שלו שעשויים להיות נמוכים בכמה דרגות ממעשיהם של בעלי החיים.

הגדלות שלו באה לידי ביטוי כשהוא מפעיל את כוח השכל. כשהוא חוקר, שואל, סקרן. כשהוא מברר למה ומה התכלית. עם שאלות השכל מתעוררים ומתרחבים גם רגשות הלב.

לא סתם יש באדם גם גדלות וגם קטנות, שלעתים יכולים לבוא לידי ביטוי כמעט בו זמנית. המטרה היא שהגדול שבו יזהיר את הקטן. שהכוחות הנשגבים שבאדם יעניקו טעם וערך וירוממו את הצדדים הנמוכים שבאדם. המטרה היא שלא נחיה בדואליות ונחשוב ששני הכוחות שווים וראוי לתת לשניהם מקום זהה. אלא שהגדלות תשפיע ותעצב את קטנות החיים.

כמו באדם, כך גם בעולם. המעלה האנושית אינה מנותקת ונבדלת מהקטנות. היא צריכה להזהיר את הפחיתות האנושית, להכווין ולרומם אותה.

(וראו גם אגרת הרבי מליובאוויטש ז, אייר תשכ"ד)

בדקו גם
Close
Back to top button
דילוג לתוכן