עולם החסידותקצרים

מהי "עבודה מרה"

טוב ורע יש בכל דבר בעולם הזה. העבודה של גילוי והפרדת הטוב מהרע היא עבודה מרכזית בחיי האדם ונקראת עבודת הברורים וגם עבודה מרה.
מדוע זוהי עבודה מרה?

סיבה אחת היא שאין מה לעשות. כשמתעסקים עם הרע, עם הדברים הלא נעימים ולא רצויים משהו ידבק בנו. בעל כורחנו. ולכן אותו משהו זה המרירות שבעבודה.

סיבה שנייה היא שכדי לגשת לעבודת הברורים, כדי להפריד את הטוב מהרע, צריכה להיות איזו תנועה ראשונית של מרירות. המרירות הזאת היא בשום פנים ואופן לא עצבות. זוהי תנועה נפשית הנגרמת מההבנה שיש טוב, מתוק, נכון, אמת והם כרגע רחוקים ממני. אבל אותם אני רוצה ואליהם אני צועד. הכרת אותו המרחק הוא הקדמת המרירות לעבודת הברורים.

(וראו הרבי מלובביץ', יום ב', סוכות התשח"י, 1957)

Back to top button
דילוג לתוכן