קצרים

המחשבה עושה בלי משים את פעולתה. היא נרשמת באוויר, נישאת על גליו ובאה לתוך לבו של אחר

"אדם יושב כאן וחושב מחשבה רעה או לא טהורה, והמחשבה עושה בלי משים את פעולתה. היא נרשמת באוויר, נישאת על גליו ובאה לתוך לבו של אחר. 
כשאדם מדבר דיבור רע או לא יפה – הרי כאן רושם עוד יותר חזק, וכל שכן כשהמחשבה והדיבור באים לידי מעשה… מחשבה עוברת עושה רושם, אבל מחשבה חזקה, ומה גם מאושרת ומקוימת על ידי דיבור ועל ידי מעשה, היא כחוקקת חקיקה באוויר. נשארים בחלל העולם מעין אותיות חקוקות וצירופי אותיות. 
כשמחשבות רבות רעות או לא יפות מכונסות במקום אחד, גלי האוויר במקום ההוא נושאים את כל חטאת בני האדם, והמקום ההוא מסוכן מאוד לנפש. ואולם האוויר הלא איננו עומד במקום אחד, הגלים נישאים ממקום למקום וחטאי מקום אחד הולכים ומשפיעים את השפעתם הרעה גם במקומות אחרים…"

(עצת הרב צייטלין שכדאי לאמץ בפתחו של שבוע חדש. "בפרדס הקבלה", עמ' 186-187. 
ובכלל בין אם אתם תלמידים מובהקים של תורת הסוד ובין אם אין לכם מושג מה גוף הידע הזה מכיל, אבל מעניין אתכם לדעת – הספר הזה הוא בשבילכם. אחד הספרים הטובים ביותר שתמצאו על השקפת הזהר ותורת האר"י)

Back to top button
דילוג לתוכן